งานวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจนต้องขึ้นศาล
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
งานวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจนต้องขึ้นศาล article

 บางทีการทำงานช่วงอายุเยอะ วุฒิวิศวกร ก็หนีไม่พ้น เรื่องกฎหมาย ที่ บางทีเราก็ไปเป็นพยานช่วยเหลือโจทก์

บางที วุฒิวิศวกรโยธา ก็ไปเป็นพยานช่วยเหลือจำเลย เช่นเรื่องงานทำห้องใต้ดิน บางทีผู้รับเหมาใหญ่ก็ไม่สามารถรับเงินค่าเสียหาย ที่บ้านข้างเคียงฟ้องร้องมาได้ บ้านข้างเคียงที่ไม่รู้เรื่องช่างก็ต้องจ้าง วิศวกรโยธา ไปทำการ ตรวจสอบ ทำรายงาน วิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย และหรือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่อคืนสภาพเดิมก่อนที่จะมีการก่อสร้าง และทนายความ ก็จะเรียกร้องค่าสูญเสียประโยชน์ ระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานอาคาร

บางที วิศวกรโยธา ก็ไปเป็นพยานช่วยเหลือฝ่าย เจ้าของงาน ที่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบงานงวดสุดท้าย บางทีวิศวกรที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้างทำงานแบบไม่มืออาชีพ รับงานไปแบบมั่วๆ หน้างานไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด โครงหลังคา ใส่น๊อตไม่ครบ ก็ไม่ปีนขึ้นไปดู แบบ Asbuilding Drawing ก็ไม่ได้แก้ไข ให้เหมือนหน้างาน งานเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ลดเงิน ที่ผรม.ทำผิดแบบไปเยอะในส่วนสาระสำคัญ บางทีก็เรื่องเงินทองมูลค่าของงานในสัญญาที่ทำไปแล้ว บางทีจ้าง บริษัทมาตรวจสอบราคาใหม่ มาตรวจเจอภายหลัง ที่ราคาสูงเกินจริงมากๆก็มี ให้เห็นบ่อยๆ

แต่ ส่วนใหญ่ พอปลีกตัวได้ก็พยายามปลีกตัวออกให้ได้มากที่สุดเพราะ วิศวกรไทย เราส่วนใหญ่ ไม่ชำนาญเรื่องกฎหมายอาจจะพลาดพลั้งทนายความ ได้ ยิ่งมีกฎหมาย นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกร เข้ามาครอบอีก ยิ่งยุ่งไปใหญ่
วุฒิวิศวกร โยธา แชร์ประสพการ ทำงาน