วุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้างและทดสอบการรับน้ำหนักพื้น
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
วุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง

 รับ ปรึกษา และ ออกแบบ

 

งาน โครงสร้าง

 

รับรองรายการคำนวณ

 

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

ตรวจสอบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร หรือ ทดสอบการรับน้ำหนักพื้น

 

บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

รวมทั้งงานแก้ไขปัญหาอาคาร  โดย วุฒิวิศวกรโยธา ปรึกษา ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com โทร 0812974848

งานวิศวกรรม เป็นงานที่ต้องอาศัย ประสพการ์ณ ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ ไปสู่รุ่นน้อง ทั้งงานออกแบบ และ ควบคุมงาน เพราะ เฉพาะ วิชาการ ที่เรียนมา ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ต้องมองให้เห็นในขนาด ภาพรวม มิติความเป็นจริง ด้วย ยิ่งเป็นเรื่องการจัดการน้ำต้องอาศัยประสพการ์ณจริงๆ ของวิศวกรรุ่นพี่ เริ่มให้แล้วติดดามงาน จนได้สถิติ จึงพอจะใช้งานได้ แต่บางทีก็ออกนอกจากความคุ้นเคยที่เกิดขึ้นกับภาคกลางของประเทศ น้าท่วมทำความเสียหายได้มหาศาลเยอ

แต่เรื่องการหางาน งานโยธาใหญ่ๆ ส่วนใหญ่ก็ตกไปอยู่ในมือนักการเมือง นี่ เพื่อนที่เรียน วิศวกรรม จบมารุ่นเดียวด้วยกัน พอเป็นใหญ่เป็นโต ก็ยังไม่ช่วยให้งานกันเลย เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากที่อื่นดีกว่า เป็นธรรมดาของ สัตว์โลก ที่ยังมีกิเลส

ถ้าได้เรียนรู้จาก เวบไซต์ก็ดี ไม่ต้องเสียเวลา และ เสียอนาคตง่ายๆ ด้วย ถ้าไม่มีรุ่นพี่สอนงานให้อย่างพอเพียง ที่พบมากๆ ก็เป็น เสาเล็กเกินไป เพราะไม่กล้าต่อรองกับสถาปนิก

เดี่ยวนี้งานประมูลแบบ TurnKey บางที ผู้รับเหมาไม่มี วิศวกร ผู้ออกแบบ ก็ยังเสี่ยงทำไปก่อนเพราะอาศัย สถิติ งานเก่าๆ ที่เคยทำมา แล้วมาดูพิเศษ เฉพาะ เสาเข็ม ฐานราก และ เสาอาคาร ส่วนพื้นอัดแรง ก็เหมือนๆกัน

ผม เห็นว่าวิธีการก่อสร้างดี จึงอยากถ่ายรูปไว้ให้เพื่อนๆ หรือ น้องๆ วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ได้ศึกษา และติดตามความคืบหน้าของโครงการอาคารสูง ได้สนุกขึ้น

ที่ชั้นใต้ดินของตึกนี้ใช้ระบบกันดินแบบ contigoues pile wall เป็นกำแพงกันดินพังตอนขุดดิน วิธีการก่อสร้างเป็นแบบเสาเข็มเจาะเสริมเหล็กมากหน่อยให้รับแรงดันดินแบบ Cantilever sheet pile ตามค่า moment ที่เกิดขึ้น ได้ ซึ่งดูจากรูปที่ออกมาแล้วคุณภาพพอใช้ได้ และไม่มีปัญหากับบ้านข้างเคียง เหมือนอาคารอื่นๆ ที่ใช้ ระบบ Sheet pile ซึ่งตอนดึง Sheet pile ออกซึ่งจะทำให้บ้านข้างเคียงเสียหาย

การตัด Joint ที่ฐานรากของอาคารจะมีเหล็กฐานรากโผล่ออกมาเพื่อยึดกับพื้นชั้นใต้ดินด้วย เพื่อรับแรงดันน้ำใต้ดิน

การต่อเหล็กเสาใช้ mechanical couple แต่ไม่ค่อยเหมาะที่ใช้ต่อที่จุดเดียวกัน 100 % เมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะเป็นจุดอ่อนที่รอยต่อนี้ได้ แต่ ผู้รับเหมา ชอบเพราะทำงานง่ายดี สามารถผูกเหล็กเป็นต้นทั้งต้น แล้วยกมาสวมต่อได้เลย

 มีรูปที่กำลังใช้แบบคอนกรีต Precast เป็นแบบจริง แทนไม้แบบ ของผนังห้องใต้ดิน โดยผูกเหล็กเทติดกับผนังกันดิน

ดูหนัง outage 2 หนังเมืองนอกที่มาถ่ายทำ เรื่องเที่ยวเมืองไทย ก็มีชีวิตกลางคืน และ พุทธศาสนา ปนกันไปได้ ภาพบางอย่างก็ไม่เหมาะสม แต่ก็ฉายในเมืองไทยได้ด้วยเฉยเลย แต่เนื้อเรื่องรวมๆ ก็ดี ถ้าไม่มีรูปพระนั่งกับสาวๆ

เพื่อนๆ เข้าไปดูรูปได้ ที่ picasaweb.google.co.th/wbk123/NewBuilding11May09

picasaweb.google.co.th/wbk123/Newbuilding18may08

picasaweb.google.co.th/wbk123/Pilewall2jun08

 "สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภทวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม

บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา