ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ที...
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา


 รับดำเนินการขออนุญาต สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

หรือสำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา โดย วุฒิวิศวกร 0812974848 ส่ง email ได้ที่  wbk123@gmail.com

 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555

เอกสารดาวโหลด

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ขออนุญาต

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นั้นๆที่โรงเรียนตั้งอยู่

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชั้น 4  อาคารสวัสดิการ สป.  กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 0 2628 9047 , 0 2282 8652

โทร.02628 7000 ต่อ 320,321,327,602

โทรสาร 02282 8652, 02282 9635

 

 

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวโหลด

2.รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เอกสารดาวโหลด

3.โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวโหลด

4.หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร และ แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร เอกสารดาวโหลด

 

ยินดี ช่วยดำเนินการตรวจสอบอาคารเพื่อประกอบ รับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โดยวุฒิ

วิศวกร

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-02 02:09:36 IP : 1.20.1.133


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4079934)
สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราเป็นแค่เนิร์สเซอรี่ในที่พักอาศัย เราต้อง ทำใบอนุญาตเปลี่ยนแผลงการใช้อาคารไหมคะ?
ผู้แสดงความคิดเห็น ปอย (praphimphak-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-09-26 20:56:52 IP : 223.206.245.183[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล