เรียนรู้ก่อนที่จะ มีสระว่ายน้ำ
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
รับตรวจสอบ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ สระว่ายน้ำ

แอดไลน์ เพื่อรับบริการปรึกษาจาก วุฒิวิศวกรโยธา ฟรี

Add Line for Free consultant : 4wee

 


บริการ ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ฐานราก  สำหรับ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ สระว่ายน้ำ โดย วุฒิวิศวกรโยธา

(Building Inspector and Certificate for Control Factory and Control Building By Senior Professional Civil Engineer)


บริการงานออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบรับรองรายการคำนวณโครงสร้างอาคาร เซ็นแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือ ต่อใบอนุญาต หรือขออนุญาตแบบเร่งด่วนโดย วุฒิวิศวกรโยธา

(Building Design ,Certify Calculation of Structure of Building and Sign for Get Permit)


รับขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร และ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร อ5

ตรวจสอบและ รับรองความมั่นคงของท่าเรือ และ อาคาร เพื่อต่อใบอนุญาต จากเขต หรือ กรมเจ้าท่า กรมโรงงาน หรือ ขอเปิดเป็นสถานศึกษา หรือ โรงแรม โดย วุฒิวิศวกรโยธา

บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

 

  

เรียนรู้ก่อนที่จะมีสระว่ายน้ำ
 บทความจาก เวบไซต์

 

หลาย คนอาจจะคิดว่า "สระว่ายน้ำ" เป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะการก่อสร้างก็ค่อนข้างยุ่งยาก การใช้งานก็ค่อนข้างน้อยถ้าจะเทียบกับส่วนอื่น ๆ ในบ้าน ค่าใช้จ่ายก็สูงทั้งการก่อสร้างและการดูแลรักษา แต่ถ้าบ้านของคุณมีความพร้อม การมีสระว่ายน้ำในบ้านก็มีประโยชน์ไม่น้อย

ก่อน ที่คุณจะคิดลงมือสร้างสระว่ายน้ำเพื่อไว้พักผ่อนและออกกำลังกายในบ้านก็ควร มารู้อะไรที่เกี่ยวกับสระว่ายน้ำกันเสียก่อน โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของสระว่ายน้ำตามลักษณะการก่อสร้างได้เป็น 2 แบบคือ

1. สระว่ายน้ำคอนกรีต โครงสร้างของพื้นและผนังของสระจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด การติดตั้งกระเบื้องจึงเหมือนกับการตกแต่งพื้นผนังโดยทั่วไป จากนั้นก็ทำการติดตั้งเครื่องกรองและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ควรออกแบบให้มีบ่อพักน้ำอยู่ในระบบหมุนเวียนด้วย ข้อดีคือแข็งแรง ทนทาน ออกแบบได้หลากหลาย แต่ค่าใช้จ่ายอาจจะสูง

2. สระว่ายน้ำแบบสำเร็จรูป ติดตั้งในพื้นที่ที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าได้เลย โครงสร้างจะเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นกับผนังจะเป็นวัสดุประเภทโพลีเมอร์ที่ผลิตเป็นชิ้นจากโรงงาน อีกวิธีก็คือการขึ้นโครงด้วยเหล็กหรือพลาสติคหล่อ จัดวางระบบหมุนเวียนให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปูด้วยผ้าไวนิลที่ผลิตสำหรับการ นี้โดยเฉพาะ

สระ ว่ายน้ำแบบนี้คุณต้องทำใจว่าไม่สามารถออกแบบรูปทรงได้หลากหลายนักเพราะ ผลิตออกมาตามรูปแบบมาตรฐาน ไม่สามารถตกตแต่งลวดลายได้เหมือนกับการปูกระเบื้องสระคอนกรีต แต่ข้อดีที่มีก็คือความรวดเร็วในการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

 

 

ระบบ หมุนเวียนของสระน้ำนั้นมีอยู่ 2 ระบบด้วยกันคือ ระบบสกิมเมอร์ส่วนใหญ่จะเป็นสระว่ายน้ำแบบสำเร็จรูป ลักษณะที่เห็นได้ชัดคือระดับของน้ำในสระจะไม่ถึงขอบสระ ต่ำกว่าขอบประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีช่องสกิมเมอร์ติดอยู่ขอบสระเพื่อขจัดฝุ่นละอองที่ผิวน้ำ

น้ำ ในสระจะถูกดูดผ่านช่องสกิมเมอร์เพื่อไปกรองในกระบวนการบำบัดน้ำ น้ำในสระจะหมุนเวียนผ่านเครื่องกรองและส่งมาที่ตัวสระทางหัวพ่นน้ำที่ติดพ่น ไว้ ช่องสกิมเมอร์ทำหน้าที่ดูดสิ่งสกปรกบนผิวน้ำและเป็นที่ต่อสายดูดและแปรงดูด เพื่อทำความสะอาดใต้สระ มีข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ ราคาถูก

ส่วน อีกระบบคือระบบโอเวอร์โฟลว์หรือระบบน้ำล้นใช้กับสระแบบคอนกรีตเท่านั้นเพราะ ต้องออกแบบวางแนวรางน้ำตั้งแต่ขั้นตอนการเทคอนกรีต สระในระบบนี้จะแลดูสวยงามกว่าระบบสกิมเมอร์เพราะเมื่อฝุ่นละอองสัมผัสผิวน้ำ แล้วจะล้นออกไป

ขั้นตอนของสระระบบนี้คือ น้ำจะไหลลงรางระบายน้ำรอบสระไปสู่บ่อพักน้ำ ปั๊มน้ำจะทำหน้าที่สูบน้ำสู่เครื่องกรองเพื่อขจัดความสกปรกหมุนเวียนกันไป ข้อเสียของระบบนี้คงจะหนีไม่พ้นราคาแพงนั่นเองและต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ เท่านั้น

เมื่อได้รู้ถึงรูปแบบของสระต่าง ๆ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือระบบกรองน้ำเพราะมีส่วนสำคัญมากในการหมุน เวียนน้ำซึ่งควรกำหนดระยะเวลาไว้ที่ 5-7 ชั่วโมง ส่วนการถ่ายน้ำเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่นั้นควรจะเป็น 5-10 ครั้งต่อปี

 

 

ระบบ กรองน้ำที่ใช้ทั่วไปมี 2 แบบคือระบบกรองทราย (Sand Filter) เป็นระบบที่ง่าย ประหยัด เหมาะกับสระโดยทั่วไปเพราะมีหัวมัลติพอร์ทวาล์วคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่ ต้องการ

อีกระบบคือระบบกรองผ้าด้วยผงกรอง (De Filter) มีความละเอียดในการกรองน้ำดีกว่าระบบกรองทราย แต่มีข้อเสียที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเติมผงกรองและผ้ากรอง นอกจากระบบกรองแล้ว การบำบัดน้ำอาจจะมีวิธีอื่น เช่น การเติมน้ำยาปรับสภาพน้ำต่าง ๆ ด้วย

เมื่อ คุณมีสระว่ายน้ำในบ้านแล้ว สิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือการทำความสะอาด เริ่มต้นจากการตรวจสอบเครื่องกรองให้อยู่ในสภาพดี อย่าให้อุดตันเพราะมันส่งผลต่อความใสของน้ำโดยตรง ใน 1 วันควรเดินเครื่องกรองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงสำหรับชนิดผงกรอง

สำหรับ ชนิดที่ใช้ทรายกรองควรจะเพิ่มเป็น 20 ชั่วโมง แต่ไม่ว่าจะชนิดใดถ้ามีคนเล่นน้ำมาก ๆ ควรเพิ่มระยะเวลามากขึ้นอีกและควรทำความสะอาดเมื่อความดันเพิ่มขึ้นเป็น 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ส่วนการทำความสะอาดตัว สระนั้น เริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพของน้ำด้วยชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจระดับของสารเคมีที่ ใส่ลงไปเพื่อควบคุมสภาพน้ำซึ่งก็ได้แก่การตรวจระดับคลอรีนและการตรวจสอบสภาพ ความเป็นกรดด่างของน้ำ

 

 

คลอรีน จะมีหน้าที่ดูแลให้น้ำใส ไม่มีเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้มีตะไคร่น้ำ ที่ใช้โดยทั่วไปในสระสำเร็จรูปจะเป็นคลอรีน 60% เพราะจะไม่ไปทำลายผ้าไวนิล ส่วนสระโดยทั่วไปจะใช้คลอรีน 90% ค่าความเข้มข้นจะเป็น 0.80-1.00 PPM แต่ในวันที่มีคนเล่นมาก ช่วงที่ฝนตกบ่อย วันที่แดดจัดอาจจะเพิ่มปริมาณคลอรีนได้ การเติมคลอรีนควรจะเป็นตอนเย็นที่ไม่มีใครใช้สระ

ความ เป็นกรดเป็นด่างในน้ำนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แล้ว ยังส่งผลต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย หากน้ำเป็นกรด อุปกรณ์โลหะก็จะมีปัญหา แต่หากเป็นด่างน้ำก็จะขุ่นเนื่องจากแร่ธาตุต่าง ๆ ในน้ำจะตกตะกอนและพลอยทำให้กระเบื้องบุสระสกปรกไปด้วย ค่า Ph ที่ดีควรอยู่ที่ 7.20-7.60

เมื่อปรับสภาพ น้ำได้เหมาะสมแล้ว ขั้นต่อมาควรมีการดูดตะกอนและเก็บสิ่งสกปรกต่าง ๆ อย่างเศษใบไม้ ขัดตะไคร่น้ำด้วยแปรงด้ามยาวซึ่งมีหัวเป็นไนลอน (สำหรับคราบที่ติดบนกระเบื้อง) และหัวเป็นลวด (สำหรับแนวร่องกระเบื้อง)

การ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านสามารถทำได้เองโดยไม่ ยุ่งยากมากนัก หาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและสารเคมีต่าง ๆ ได้จากบริษัทที่ทำการด้านนี้ แต่คุณก็สามารถทุ่นเวลาได้โดยการเรียกบริษัทที่ทำธุรกิจด้านนี้เข้ามาจัดการ โดยตรง

"สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภทวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม