AI -ของการ ออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
AI -ของการ ออกแบบโครงสร้างเหล็ก

 

นี่เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ที่ใช้ เปิดตาราง เพื่อหาค่าสัมปสิทธ มาออกแบบ ค่าโมเมนท์ ในโครงข้อแข็งแบบ 2 มิติ และ ใช้การ เปิดตารางเหล็ก หาค่า Section Modulus ที่ใช้ได้ ก็พอทำกันได้ แต่จะช้า และไม่ประหยัดเต็มที่

สมัยนี้ มี คอมพิวเตอร์ เข้ามา โปรแกรมก็พัฒนา ไปเป็น AI แบบนึง ของการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
ถ้าใช้มือทำ แบบสมัยก่อน ใครจะมีปัญญา ไปเลือกเหล็กในตารางเหล็กออกมาใส่ให้ได้ตามกฎที่ตั้งไว้ได้ เสาคานใส่ น้ำหนัก กันทั้งทางดิ่ง และ แรงลม แรงแผ่นดินไหว กว่าจะวิเคราะห์ กว่าจะไปเปรียบเทียบ ครบ เป็นลมพอดี 
แต่ ใช้โปรแกรมที่พัฒนาการมาดีๆ วิเคราะห์ ออกแบบ ซ้ำ กลับไปกลับมา 2 3 รอบ
เรา ก็จะได้ค่า หลายหลายอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องการหลายๆอย่าง แล้ว
วุฒิวิศวกร โยธา แชร์ประสพการ ทำงาน