Admixtures, Additives และน้ำ
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
น้ำ และ สารผสม คอนกรีต

 

รับ ออกแบบ งานโครงสร้าง

 

 

รับรองรายการคำนวณ

 

 

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

 

 

บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

 

ตรวจสอบอาคาร  โดย วุฒิวิศวกร

ปรึกษา ได้ที่

อีเมลย์ 4we@4wengineering.com

 

โทร 0812974848

  บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

 

น้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ดี ดังนี้

 

1. น้ำ: 

- น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำปฏิกิริยากับซีเมนต์เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว

- ปริมาณน้ำที่เหมาะสมจะช่วยให้คอนกรีตมีความข้นเหลวพอดี ง่ายต่อการเทและการทำงาน  

- อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C Ratio) ที่เหมาะสม จะทำให้คอนกรีตมีกำลังอัดสูงและคงทน

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาด ปราศจากสารเจือปนที่เป็นอันตราย เช่น กรด ด่าง เกลือ น้ำมัน ฯลฯ

 

2. น้ำยาผสมคอนกรีต (Admixture):

- ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วให้ดีขึ้น

- สารลดน้ำ (Water Reducer) ใช้ลดปริมาณน้ำในส่วนผสม เพิ่มกำลังอัดและความทนทาน

- สารหน่วงการก่อตัว (Retarder) ยืดเวลาการก่อตัว ใช้กับงานที่ต้องขนส่งคอนกรีตไกล

- สารเร่งการก่อตัว (Accelerator) ใช้เร่งอัตราการแข็งตัว เช่น หล่อคอนกรีตในอากาศหนาว

- สารกันซึม (Waterproofer) ลดการซึมผ่านของน้ำ เพิ่มความทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

- สารเพิ่มฟองอากาศ (Air Entraining Agent) ช่วยให้คอนกรีตทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

 

การเลือกใช้น้ำและน้ำยาผสมที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดปริมาณให้พอดี จะช่วยออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีคุณภาพดี เหมาะกับสภาพการใช้งาน และมีความคงทนในระยะยาว ช่วยให้โครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงและปลอดภัย

น้ำยาผสมคอนกรีต (Admixture) มีหลากหลายชนิด โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภทหลัก ดังนี้

 

1. สารลดน้ำ (Water Reducer): ลดปริมาณน้ำในส่วนผสมคอนกรีตได้ 5-10% โดยไม่ลดกำลังอัด

ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทและการไหลของคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีคุณภาพและความคงทนสูงขึ้น

 

2. สารลดน้ำพิเศษ (Superplasticizer): ลดปริมาณน้ำได้มากกว่า 12% โดยไม่ลดกำลังอัด

ใช้กับคอนกรีตกำลังสูง คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตที่มีส่วนผสมของวัสดุปอซโซลาน

 

3. สารหน่วงการก่อตัว (Retarder): ยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตออกไป 1-3 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับใช้ในสภาพอากาศร้อน หรือเมื่อต้องขนส่งคอนกรีตเป็นระยะทางไกล

 

4. สารเร่งการก่อตัว (Accelerator): เร่งอัตราการแข็งตัวของคอนกรีตให้เร็วขึ้น 1-3 ชั่วโมง

ใช้ในงานที่ต้องการถอดแบบเร็ว งานซ่อมแซมเร่งด่วน หรือเทคอนกรีตในสภาพอากาศหนาว

 

5. สารกันซึม (Waterproofer): ลดการซึมผ่านของน้ำเข้าสู่เนื้อคอนกรีต ป้องกันการรั่วซึม 

เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้นสูง เช่น ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ

 

6. สารเพิ่มฟองอากาศ (Air Entraining Agent): สร้างฟองอากาศขนาดเล็กกระจายทั่วเนื้อคอนกรีต

ช่วยให้คอนกรีตมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้น และสารเคมี

 

7. สารลดการหดตัว (Shrinkage Reducing Admixture): ลดการหดตัวของคอนกรีตขณะแข็งตัว 

ป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว ใช้ในงานพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่ เช่น ถนน ลานจอดรถ

 

การเลือกใช้น้ำยาผสมคอนกรีตให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อมของงาน จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งความสามารถในการเท ความแข็งแรง ความคงทน และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

คู่มือ ADMIXTURES, ADDITIVES และน้ำ

นิยาม 3
สารลดน้ำ / plasticizing admixtures 4
Superplasticizers 5
แอร์ entraining admixtures 6
แอร์ entraining plastizing admixtures 7
Retarding admixtures 8
สารเร่งการเซ็ตตัว admixtures 9
น้ำยา ประสาน Bonding Agent 9
สาร repellents 9
การจัดการและการเก็บรักษา admixtures 10
Pigments 11
Fibres 12
น้ำ 13
มาตราฐาน อังกฤษ / 13 มาตรฐานยุโรป

Admixtures, Additives และน้ำ
บทนำ
การเรียนรู้นี้ข้อความพิจารณาหัวข้อของ admixtures, additives และน้ำกับแต่ละของ
วัสดุการพิจารณาในหัน.
การใช้ admixtures เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของปูนสอ, การแสดงผลและ screeds ได้
สถานที่หลายศตวรรษ.
จีนโบราณที่เป็นที่รู้จักกันได้ใช้ดำเม็ดน้ำอ้อย; Romans ที่ใช้
สัตว์ไขมัน, นมเลือดและในการ mortars. เป็นที่น่าต้นใช้ commenced
เมื่อทำงานพบว่าการเพิ่มเฉพาะสารที่ปูนสอผสมเพิ่ม
สดคุณสมบัติ.
การใช้ admixtures โดยโบราณ civilisations เป็นเช่นนั้นแหละตามปฏิบัติและประสบการณ์
สังเกตไม่เข้าใจที่เคมีทฤษฎี.
Admixtures สามารถแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่;
• วัสดุที่ใช้งานมีบรรดาที่ chemically ปฏิกิริยากับองค์ประกอบภายใน
cementitious วัสดุ.
• Surface admixtures ใช้งาน (surfactants). เหล่านี้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสององค์ประกอบ
(หนึ่งบวกเรียกเก็บเงินและอื่นๆที่ลบการเรียกเก็บเงิน) และปฏิกิริยากับอากาศ - น้ำ --
วัสดุของแข็งอินเตอร์เฟสภายในปูนสอจึงทำให้ปฐมนิเทศและ
adsorption. (ทิศทางหมายความว่า particles ทั้งหมดหน้าหรือจุดในทิศทางเดียวกัน,
adsorption หมายถึงสมาธิของ molecules รวบรวมหรือการฝากใน
พื้นผิวของวัสดุของแข็งดูรูปที่ 1).
• โต้ตอบหรือซึมเซา admixtures. เหล่านี้จะไม่เปลี่ยนรูปแบบของพวกเขาแต่มีผลทางกายภาพ
เช่นการดูดซึมและแสงสะท้อนกลับเป็นในกรณีของ pigments.
ควรที่จะโน้ตว่าบาง admixtures จะเป็นแบบหลายทำงานซึ่งหมายความว่า
นอกจากนี้ของ admixture ไปผสมผลลัพธ์ในมากกว่าหนึ่งทรัพย์สินของการผสม
รับผลกระทบ (e.g. น้ำลดอากาศ entrainer).
คำนิยาม
ที่ข้อกำหนดในการเรียนรู้นี้มีข้อความตามที่ระบุในทางเทคนิค
พจนานุกรมของยุโรป mortars ผลิตโดย EMO (ยุโรปปูนสออุตสาหกรรม
องค์การ). เหล่านี้ได้มาจาก BS EN ข้อมูล 998 (กําหนสำหรับปูนสอสำหรับก่ออิฐ)
หรือ BS EN ข้อมูล 13318 การพูดนานน่าเบื่อวัสดุและชั้น screeds - คำนิยาม). ที่พวกเขาจะถูกนำ
จากแหล่งอื่นนี้จะแสดง.
Admixture. อินทรีย์หรืออนินทรีย์วัสดุเพิ่มขนาดเล็กปริมาณการแก้ไขคุณสมบัติ
ของปูนสอในสด / แข็งรัฐ.
เพิ่ม. ที่ประณีตหารอนินทรีย์เนื้อหาที่อาจถูกเพิ่มไปยังปูนสอเพื่อ
ปรับปรุงหรือบรรลุพิเศษคุณสมบัติ. (หมายเหตุ: บางสับสนอยู่เหนือแตกต่าง
ระหว่าง admixture และเพิ่ม, additives โดยทั่วไปวัสดุที่มีการเพิ่มปูนซีเมนต์เพื่อ
Admixtures, Additives และน้ำ
ควบคุมบางทรัพย์สิน e.g. ตั้งค่าการควบคุม stearate เกลือจืดเพิ่มระหว่างบดของ
ปูนซีเมนต์; ส่วนอื่นๆของอุตสาหกรรมก่อสร้างจัดของเหลวเป็นวัสดุ admixtures และ
วัสดุของแข็งเป็น additives).
แอร์ entraining admixture. การ admixture ที่ช่วยให้การควบคุมปริมาณขนาดเล็กอย่างเหมือนกัน
กระจายอากาศต่อมน้ำเพื่อถูกในปูนสอและที่อยู่หลังจากการทำให้แข็งแกร่ง.
แอร์ entraining / plasticizing admixture. Admixture ที่เพิ่มความสามารถใช้การได้หรือช่วยให้น้ำ
การลดโดย incorporating ระหว่างผสมที่มีการควบคุมปริมาณเล็กอย่างเหมือนกัน
กระจายอากาศต่อมน้ำซึ่งยังคงหลังจากการทำให้แข็งแกร่ง, (BS EN ข้อมูล 934-3). (บ่อยครั้งที่รู้จักเพียง
เป็นอากาศ entraining admixtures).
ตกเลือด. แยกน้ำจากสดปูนสอ.
Bonding ตัวแทน. Admixture ที่ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของ bonding ผสม (BS 6100:6.4) *.
รงควัตถุ. วัสดุที่ใช้สำหรับการส่งไปยังหลายสีปูนสอผสมผสาน (ดูเพิ่มเติมนิยาม
ในส่วนที่ pigments - BS EN ข้อมูล 12878).
Plasticizing admixture. การ admixture ซึ่งโดยมีผลกระทบต่อความเหนียวแน่น, ใบอนุญาตที่
ลดน้ำเนื้อหาของปูนสอหรือที่ได้โดยไม่มีผลต่อน้ำเนื้อหา
เพิ่มไหลหรือที่ผลิตทั้งผลพร้อมกัน. (วัสดุเหล่านี้เป็น
มักจะเรียกว่าน้ำลด / plasticizing admixtures).
สนับสนุน. บาร์, สาย, meshes หรือ fibres เพิ่มไปยัง mortars หรือวัสดุที่รวมเข้าด้วยกัน
ภายในปูนปลาสเตอร์ / ทำให้ระบบเพื่อปรับปรุงการเชิงกลแรง. (เฉพาะ fibres มี
ในการเรียนรู้นี้ข้อความ).
ตั้ง retarding admixture. (ที่เรียกว่า retarder) Admixture ซึ่งยืดเวลา
เริมการเปลี่ยนแปลงของผสมจากพลาสติกที่เข้มงวดของรัฐ. มี
ทางเลือกเหล่านี้นิยามของวัสดุดังนี้ตั้ง retarding admixture ระยะยาว
ปัญญาอ่อนก่ออิฐปูนสอ: กำหนด retarding admixture ตามที่ระบุไว้ใน BS EN ข้อมูล 934-2 แต่
โดยเฉพาะสำหรับใช้ในระยะยาวปัญญาอ่อนปูนสอ incorporating entrained อากาศ (BS
EN ข้อมูล 934-3).
Superplasticizer. การ admixture ซึ่งโดยมีผลกระทบต่อความเหนียวแน่น, อนุญาตสูง
ลดน้ำเนื้อหาของปูนสอหรือการพูดนานน่าเบื่อน้ำได้โดยไม่มีผลต่อเนื้อหา
เพิ่มไหลหรือที่ผลิตทั้งผลพร้อมกัน.
น้ำ admixture. Admixture ที่เพิ่มไปยังต้านทานการรุกของ
น้ำ. (บางชี้แนะทางสู่ admixtures รัฐว่าคำคัดค้านการเป็นน้ำและ
คำน้ำ resisting / น้ำต้านทานควรใช้).
* บริติชมาตรฐานอภิธานศัพท์ของอาคารและวิศวกรรมโยธาเงื่อนไข.
น้ำลด / plasticizing admixtures
กลุ่มนี้ admixtures ที่พื้นผิวที่ใช้งาน (surfactants) posses ความสามารถในการกระจัด
หรือ deflocculate ที่ปูนซีเมนต์ particles ภายในผสมบางน้ำ reducers / plasticizers มี
ตาม detergents.
Admixtures, Additives และน้ำ
เหล่านี้เมื่อรวมกันเป็นปูนสอผสมที่ admixture particles มี adsorbed สู่
พื้นผิวของปูนซีเมนต์ particles และลบเรียกเก็บเสื้อหางยาวแพลม. เหล่านี้แต่ละต้านทาน
อื่นๆตามที่แสดง diagrammatically ในรูปที่ 1. (คุณอาจยังจำจากโรงเรียนวัน
การทดสอบกับแม่เหล็กติด; ต้านทานที่ต้องการและค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่แตกต่างดึงดูด.) การขับไล่
ของค่าใช้จ่ายเช่นผลลัพธ์ในที่ทรงพลัง deflocculating กระทำและด้วยเหตุนี้มากขึ้นเหมือนกัน
การกระจายของปูนซีเมนต์ particles ตลอดผสม; กระทำนี้ยัง frees บางส่วน
น้ำ trapped โดย flocculation ของปูนซีเมนต์ particles ตามที่แสดงในรูปที่ 2. นี้มี
หล่อลื่นผลในผสมและผลลัพธ์ในการเพิ่มความสามารถใช้การได้ (มี
plasticizing ผล). ที่ไหนนี้ไม่ต้องการเพิ่มปริมาณน้ำสามารถลด (ก
น้ำลดผล) จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นใน compressive ความแรงของผสม.
วิธีที่สามที่ประเภทนี้ admixture สามารถใช้เพื่อลดน้ำเนื้อหาแต่เก็บ
คงความแข็งแรงโดยการลดปูนซีเมนต์เนื้อหา (สิ่งแวดล้อมประโยชน์ที่น้อย
ปูนซีเมนต์ที่ใช้น้อยวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตที่มีการบริโภค).
น้ำลดจริงที่เกิดจากการใช้ประเภทนี้ admixture ขึ้นอยู่กับที่
ผสมแต่ละองค์ประกอบ; ทั่วไปน้ำลดอยู่ในช่วง 7.5 - 12.5%.
รูปที่ 1: ผลกระทบของน้ำลดรูปที่ 2: Flocculating ปูนซีเมนต์ particles
admixture ที่กระจายปูนซีเมนต์ particles ทำให้ตกหลุมพรางที่ผสมน้ำ
น้ำลด admixtures จะขึ้นอยู่กับการแก้ไข lignosulfonic กรดอนุพันธ์,
hydroxycarboxylic กรดโพลีเมอร์หรือ hydroxylated.
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการเพิ่มการ admixture สามารถมีผลรอง,
ซึ่งอาจจะได้ประโยชน์หรือเป็นอันตราย. น้ำลด / plasticizing admixtures ปกติ
รถไฟเล็กจำนวนอากาศ overdosing อาจนำไปสู่การถ่วงของ hydration
กลไกและหรือเกินรถไฟของอากาศ. นอกเหนือจากเดียวฟังก์ชันน้ำ
ลด / plasticizing admixture, หลายฟังก์ชัน admixtures เช่นน้ำลด / อากาศ
entrainers น้ำลด / retarders และน้ำลด / accelerators มี.
Superplasticizers
วัสดุเหล่านี้มีการอธิบายให้สูงช่วงน้ำ reducers.
Entrapped
น้ำ
+
+
+
+
- --
--
+
+
+
+
- --
--
+
+
+
+
- --
--
+
+
+
+
- --
--
Admixtures, Additives และน้ำ
แรกรุ่น superplasticizers ได้ในเชิงพาณิชย์เปิดในช่วงต้นและ 1960
มีชีวิตที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงที่รุ่นปัจจุบัน
superplasticizers สามารถที่มีประสิทธิภาพสำหรับระยะเวลาได้ถึงสี่ชั่วโมง. Superplasticizers ได้
แรกที่ใช้ในสหราชอาณาจักรใน 1973. เดิมใช้ superplasticizers คือ
การผลิตคอนกรีตไหลพวกเขาได้กว้างไกลรวมทั้งแอปพลิเคชัน
การผลิตสูงความแข็งแรงและ / หรืออบแห้งต้นการพูดนานน่าเบื่อ mixes. เมื่อใช้เป็นน้ำ reducer
ทั่วไปน้ำลดเทียบกับการควบคุมผสมสามารถในลำดับการ 30%.
Superplasticizers สามารถใช้ในสามวิธีเดียวกันเป็นแบบแผน plasticizer:
• เพื่อเอื้ออำนวยสุดโต่งสามารถใช้การได้ (เกินที่พอใช้ได้กับการ plasticizer)
• เพื่ออนุญาตให้มีการลดน้ำที่จะทำให้เกินขอบเขตของปกติ plasticizing
admixtures
• เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (เช่นการลดของปูนซีเมนต์เนื้อหา)
ขณะที่รักษาประสิทธิภาพ
โหมดของการกระทำของ superplasticizers คล้ายกับการ plasticizers ที่ admixture
particles มี adsorbed สู่ปูนซีเมนต์ particles ทำให้พวกเขาเป็นซึ่งกันและกันน่าสะอิดสะเอียน
จึงมีการกระจายผล.
วัสดุที่ใช้ในการผลิต superplasticizers ได้แก่:
• เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ condensates (แนะนำในเยอรมนีใน 1964)
• Naphthalene ฟอร์มาลดีไฮด์ (แนะนำในญี่ปุ่น 1963)
• แก้ไข lignosulfonate
• สังเคราะห์โพลีเมอร์
แอร์ entraining admixtures
ก่อนหน้านี้ที่ถูกกล่าวว่า Romans ใช้สัตว์ไขมัน, นมเลือดและในการ
ก่อสร้าง. ไม่มีใครสามารถมั่นเหมาะแนเหตุผลนี้แต่มันอาจจะ
การปรับปรุงของเนื้อหาที่สามารถทำงานได้ในสดหรือพลาสติกรัฐ.
แอร์ entraining admixtures มี surfactants พวกเขากระทำที่อากาศน้ำอินเตอร์เฟสในปูนซีเมนต์วาง
ผลใน stabilisation ของอากาศ entrapped ระหว่างการผสมกระบวนการในรูปแบบของมาก
ขนาดเล็กแยกต่อมน้ำ. การเพิ่มของ admixture ไปผสม lowers พื้นผิวตึงเครียด
ของน้ำจึงช่วยเหลือในการสร้างของต่อมน้ำ. เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแยกความแตกต่าง
ระหว่าง entrapped อากาศและ entrained อากาศ. Entrapped อากาศปกติอยู่ในรูปแบบของ
สัมพัทธ์อากาศขนาดใหญ่ voids ซึ่งไม่กระจายอย่างเหมือนกันตลอดผสม, entrained
อากาศอยู่ในรูปแบบของการตัดการเชื่อมต่อต่อมน้ำนาที (0.02 - 1.0mm ขนาด) ดีกระจาย
ตลอดผสม. เพื่อให้บรรลุความเพิ่มขึ้นทนทานอากาศ-entrained ต่อมน้ำยังไม่ได้
เท่านั้นที่จะเป็นขนาดที่ถูกต้องแต่ยังถูกต้องเว้นระยะ.
การต้านทานของแข็งปูนสอที่ทำลายผลกระทบของความเสียหายน้ำค้างแข็ง (และแช่แข็ง
ละลาย) เป็นนัยสำคัญโดยปรับปรุงการใช้จงใจ entrained อากาศ (ปรับปรุง
ทนทาน). เป็นน้ำในแข็งปูนสอวาง freezes, จะทำให้ความดันที่สามารถ
สะบั้นเนื้อหา. ที่ entrained อากาศ voids เป็น reservoirs สำหรับเกินบังคับน้ำ
เข้าพวกเขาจึงซึ่งบรรเทาความดันและการป้องกันความเสียหายที่ปูนสอหรือการพูดนานน่าเบื่อ.
Admixtures, Additives และน้ำ
แอร์ entraining admixtures มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบรวมถึง:
• ธรรมชาติไม้ resins และโซเดียมยาดมเช่น vinsol ยางสน
• พืชสัตว์และไขมันและน้ำมัน
• Alkali ดีเกลือของ sulfated และ sulfonated อินทรีย์บริษัท
• น้ำละลายน้ำ soaps
นาทีที่อากาศต่อมน้ำในสดปูนสอผสมกล่าวสามารถที่จะกระทำเช่นเกือบปรับ
particles (ที่กลมดิก particles ประพฤติเช่นลูกบอลเล็กก้ำและเพิ่มความสามารถทำงานได้)
และผลในเพิ่มเติมเหนียวแกมลดตกเลือดลักษณะที่ได้รับ. อากาศ
entraining ตัวแทนมี plasticizing ผลน้อยน้ำและจะต้องบรรลุ
สามารถทำงานที่ต้องการ. เป็นสิ่งที่สำคัญมากของอากาศ entraining ตัวแทนคือ
ต่อมน้ำพวกเขามีรถไฟมั่นคง. ฝึกหัดที่ไม่ควรสนับสนุนให้เป็น
เพิ่ม detergents (ซักขึ้นของเหลว) เพื่อปูนสอ mixes. มากขึ้นเหนียวผสมจะ
ที่ได้รับในระยะสั้นแต่ต่อมน้ำรูปแบบไม่คงที่และพูดจาไม่ระยะยาว
ประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์.
ใน concretes, สูงสุดเนื้อหาของอากาศรถไฟเป็นประมาณ 5.5% (นี้จะแตกต่างกันด้วย
รวมขนาด). ปูนสอ mixes เป็นที่แตกต่างกันและสูงสุดอากาศรถไฟ
เนื้อหาคือประมาณ 20%. Admixtures รับการออกแบบสำหรับ plasticising / อากาศ entraining mortars
ไม่ควรใช้สำหรับการผลิตคอนกรีตเว้นแต่พวกเขาได้รับการออกแบบมาพิเศษสำหรับ
วัตถุประสงค์นี้.
ปริมาณอากาศที่ entrained มีอิทธิพลมาจากปัจจัยหลายประการรวมถึง: ปูนซีเมนต์
เนื้อหาและประเภทรวมจัดลำดับและปรับเนื้อหาอุณหภูมิและประสิทธิภาพการผสม.
แอร์รถไฟจะนำไปสู่การสูญเสียในบาง compressive ความแรงของผสมเนื่องจากเดียวกัน
ปริมาณเครื่องผูกถูกใช้เพื่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ปริมาณปูนสอ.
แอร์ entraining plastizing admixture
อังกฤษมาตรฐานปูนสอ admixtures BS 4887, (ที่จะถูกแทนที่ด้วย BS EN ข้อมูล 934-3)
รัฐที่บริษัทของอากาศ entraining plasticizing admixture ช่วยปรับปรุง
ลักษณะหล่อง่ายของผสม.
วัสดุที่มีหาดทรายของที่เหมาะสมกระจายขนาดอนุภาคและรูปร่างเพื่อเปิดใช้ mortars
พอใจกับคุณสมบัติที่จะทำโดยการเพิ่มการ plasticizer จะเป็นขึ้น
ขาดแคลน. หินปูนได้ถูกเพิ่มลงในปูนซีเมนต์ mortars เป็นเวลาหลายปีในการเป็น plasticizer เพื่อให้
คุณสมบัติที่ต้องการทำงานได้; มีอากาศ entraining plasticizer เป็น
ทางเลือกนี้. การรวมตัวกันของอากาศ entraining plasticizer (จากสองฟังก์ชัน
admixture) นำไปสู่การก่อรูปขนาดเล็กต่อมน้ำ; เหล่านี้ร่วมกับปูนซีเมนต์ particles
กรอกที่ voids ระหว่าง coarser ทราย particles. มีทางเลือกเพิ่มเติมที่อาจใช้
เพิ่มหินปูนและเครื่องปรับอากาศ entraining admixture.
ปูนสออากาศ entrainer / plasticizers มีลักษณะที่คล้ายกับผู้ใช้สำหรับคอนกรีต admixtures (บาง
ใช้ของผู้ผลิต blends สังเคราะห์ surfactants). อากาศ entrainer / plasticizer เมื่อเพิ่ม
ที่ไม่ผสมปูนสอป้อนเข้าใดๆกับปฏิกิริยาเคมีอื่นๆผสม constituents.
การตั้งค่าเวลาและทำให้แข็งแกร่งของปูนสอผสมจะไม่แก้ไขอย่างไรก็ตามอาจจะมี
Admixtures, Additives และน้ำ
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอัตราน้ำสูญเสียในการก่ออิฐหน่วยเนื่องจากการที่ดีการควบคุม
"ตกเลือด" เป็นผลของการรวมตัวกันของอากาศรถไฟ.
Retarding Admixtures
Retarding admixtures ชะลออัตราการตั้งค่ากับปูนซีเมนต์มีสองหลัก
วิธีที่พวกเขาบรรลุผลตามที่อธิบายด้านล่าง.
• ด้วยการแก้ไขการแก้ปัญหาของ hydrating บริษัทในปูนซีเมนต์เช่น
เกลือจืด slows ลงละลายของ aluminates และดังนั้น retards การตั้งค่าของ
ปูนซีเมนต์.
• จาก reacting กับคอมโพเนนต์ไปยังฟอร์มการผ่านไม่ได้เคลือบ (ก้นตะกรน) ใน
ปูนซีเมนต์ particles เช่นนั้นแหละเบาลง hydration กลไก (ตัวเลขที่ 3 และ 4).
รูปที่ 3: ซีเมนต์ particles ฟรีรูปที่ 4: การก้นตะกรนบนพื้นผิว
ปฏิกิริยากับน้ำของปูนซีเมนต์ขี้เล็บป้องกันน้ำ
เข้าถึงพวกเขา
วัสดุตามที่สองประเภทเหล่านี้มีวงกว้างมากยิ่งขึ้นใช้และรวมถึง:
• ปลอมปน lignosulfonates ที่มีน้ำตาล
• Hydroxycarboxylic กรดและยาดม (ได้แก่น้ำตาล)
• คาร์โบไฮเดรตทั้งน้ำตาล
• วุ้น (โซเดียม Heptonates - สัตว์ปลาหรือไขมัน)
• Hydroxylated โพลีเมอร์
ที่สำคัญย่อยกลุ่ม retarders เหล่าใช้ในการผลิตพร้อมที่จะใช้พร้อม
ปูนสอจะครอบคลุมโดย BS EN ข้อมูล 934 -3: (Admixtures สำหรับคอนกรีตปูนสอและตะกอน: ส่วน
3-Admixtures สำหรับการก่ออิฐปูนสอ). การใชปูนสอช่วยให้นำส่งไปยังเว็บไซต์ที่จะใช้
ถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงหลังจากที่ผลิต. การ retarders จะใช้ที่สูง
ปริมาณอัตราร่วมกับอากาศ entraining / plasticizing admixtures. อากาศรถไฟ
ช่วยให้ในความจำของความสามารถใช้การได้และ minimisation ของตกเลือด.
Admixtures, Additives และน้ำ
การปรับเนื้อหาของทรายสามารถมีผลต่อการทำงานชีวิตของปูนสอ
และปริมาณของ admixture อาจต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่จะปรับแปรปรวน
เนื้อหา.
ดูดซึมน้ำจากผสมโดยเริ่มก่ออิฐหน่วยประมวลผลการทำให้แข็งทื่อ
(hydration) ของปูนสอ. เหล่านี้หน่วยสามารถซึมซับถึง 30% ของน้ำองค์ประกอบ
ร่วมกันกับปริมาณละลาย retarding admixture.
เร่ง admixtures
กลุ่มนี้ไม่ admixtures โดยทั่วไปที่ใช้ในการพูดนานน่าเบื่อปูนสอและผลิตอย่างไรก็ตาม
การพูดนานน่าเบื่อบางกรรมสิทธิ์ mixes รวมการเร่ง admixture. พวกเขาบรรลุ
ผลโดยเพิ่มอัตราการปฏิกิริยาเคมีระหว่าง Portland ปูนซีเมนต์และน้ำ
(hydration) ภายในผสม. นี่คือความโดยทั้งอัตราการเพิ่มขึ้นของการเลิกล้ม
ที่ซิลิกาและอลูมิน่าวัฏภาคของปูนซีเมนต์หรือโดยละลายที่มะนาว.
การ Accelerator ที่แต่เดิมใช้อย่างกว้างขวางมาตามแคลเซียมคลอไรด์นี้ถูกเพิ่ม
ที่ปริมาณของระหว่าง 1 และ 2% โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์. อย่างไรก็ตามแคลเซียมคลอไรด์คือ
พบเพื่อเพิ่มอัตราการกัดกร่อนของฝังโลหะ.
คลอไรด์ฟรี accelerators ตาม triethanolamine แคลเซียม formate และโซเดียม
thiocyanate จะสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง. อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่เป็นที่มีประสิทธิภาพเป็นแคลเซียม
คลอไรด์. การใช้ accelerators ในปูนสอมีโอกาสที่จะประโยชน์.
Bonding ตัวแทน
Bonding ตัวแทนที่สองหลักที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน:
• ในการปรับปรุงการแสดงผลของความเหนียวแน่นให้ substrates
• ในการปรับปรุงเหนียวแน่นของ levelling screeds ที่คอนกรีตฐาน
การรวมตัวกันของ bonding ตัวแทนมีบางครั้งที่ระบุสำหรับปูนสอ mixes ที่ใช้ในการ
brickwork ที่อยู่ด้านล่างชื้นหลักฐานพังผืด.
Bonding มีตัวแทนจาก formulated โพลีเมอร์รวมถึง:
• Styrene-butadiene โพลีเมอร์ (SBR) (บางครั้งเรียกว่าน้ำยาง)
• Polyvinyl acetate (PVA)
ดูแลจะต้องดำเนินการเมื่อใช bonding ตัวแทนในปูนสอผสมเป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างมีผลต่อ
ปริมาณอากาศที่ entrained. วิธีการใช้เป็นที่โพลีเมอร์อิมัลชัน, ในรูปแบบ
ของน้ำนมของเหลว, แทนที่ประมาณครึ่งปกติผสมน้ำในปูนสอผสม.
เมื่อใช้เป็น bonding เคลือบที่ทำกับ slurry ปูนซีเมนต์และใช้กับ substrate หรือ
ฐานก่อนที่แสดงหรือการพูดนานน่าเบื่อ.
Admixtures, Additives และน้ำ
น้ำ repellents
จะรวมประเภทนี้ของ admixture ในผสมน้ำลดการดูดซึมและการผ่าน
น้ำผ่านหลอดเลือดฝอยกระทำโดยบ่อเกิด. ที่ admixtures หลักในกลุ่มนี้พระราชบัญญัติ
โดยบล็อกหรือการวาดเส้นหรือ pores ที่ capillaries ภายในมดลูก. หรือบาง
วัสดุผลิตเป็น hydrophobic (น้ำต้านทาน) การกระทำที่พื้นผิวของวัสดุ.
บางสิ่งพิมพ์อธิบายประเภทนี้ admixture เป็นอาการแทรกเข้าไปได้ reducer.
น้ำขับไล่ admixtures อาจ formulated จากที่หลากหลายของบริษัทรวมถึง:
• ยาว carboxylic ลูกโซ่กรด
• แคลเซียม, แอมโมเนียมและ butyl stearates
• Acrylic resins
จำนวนผู้ผลิตผลิตน้ำสะอิดสะเอียน admixtures ในป่นตลอดจน
ของเหลวฟอร์ม.
ควรสังเกตว่าน้ำ repellents ใช้กับพื้นผิวการทำให้อาจมีจำนวนจำกัด
ชีวิตเหล่านี้ประเภทวัสดุเท่านั้นลดเข้าน้ำของพวกเขาไม่ทำให้ปูนสอ
ผ่านไม่ได้.
ควรสังเกตว่าน้ำที่รังเกียจ admixtures เป็นที่รู้จักกันว่า reducers อาการแทรกเข้าไปได้
หรือไม่ถูกต้อง waterproofers.
การจัดการและการเก็บรักษา admixtures
Admixtures ที่ซับซ้อนและสารเคมีชนิดหนึ่งอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับอื่น
ดังนั้น admixtures ไม่ควร premixed โดยการแสวงหาแนะนำจากผู้ผลิต.
โดยทั่วไปของเหลว admixtures ควรนำเข้าเครื่องผสมโดยอัตโนมัติ
dispensing อุปกรณ์ในเวลาเดียวกับน้ำและ aggregates. ผิวน้ำ admixtures
ไม่ควรถูกเพิ่มไปยังแห้งวัสดุ. ปริมาณ admixture เพื่อขอรับการที่ต้องการ
ประสิทธิภาพอาจค่อนข้างมีขนาดเล็กและ overdosing อาจทำให้รังเกียจผล.
แผ่นข้อมูล Admixture ผู้ผลิตรายการประมาณปริมาณตัวเลขสำหรับแต่ละ
admixtures ตามทดลองพวกเขารีบ. ฟิลด์ทดลองควรจะให้ความ
ตรวจสอบปริมาณสูงสุดสำหรับเฉพาะผสม constituents และสัดส่วน.
Admixtures อาจเสื่อมถ้าเก็บไว้สำหรับระยะเวลานาน. ที่ไหน admixtures ได้รับ
เก็บไว้ในกลองหรือถังสำหรับระยะเวลาในเกินสิบสองเดือนคำแนะนำในการใช้งานควร
ถูกปรารถนาจากผู้ผลิต. โดยทั่วไป admixtures ข้างต้นควรได้รับการจัดเก็บและ 0oC
ป้องกันจากน้ำค้างแข็งอย่างไรก็ตามบาง admixtures มีรันทดเยือกเย็นคะแนนในช่วง
-5 เพื่อ 10o C. การผู้ผลิตแผ่นข้อมูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเก็บสิ่งอำนวยความสะดวก /
เงื่อนไขที่จำเป็นในการรักษาคุณสมบัติของ admixture. ในช่วงอากาศร้อน
กลองควรเก็บไว้ในร่มเงาเงื่อนไข.
Admixtures, Additives และน้ำ
Pigments
สีสันของออบเจกต์
ใน 1666 เซอร์อิสหากนิวตั้นที่ทำหนึ่งของเขายิ่งค้นพบได้แก่แสงสีขาวที่ได้รับ
ขึ้นของหลายสี.
ส่วนมากของคุณจะได้เห็นที่เรนโบว์, สีสันของสีรุ้งจะปรากฏเมื่อมีแสงแดด
โดยน้ำ refracted หยอดและแบ่งออกเป็นการส่วนประกอบสี. บางส่วนที่คุณอาจยังจำที่
จากการทดสอบของคุณ schooldays ที่ดิสก์คือทาสีทั้งหมดสีที่ทำให้
ขึ้นแสงสีขาว (สีแดง, สีส้ม, สีเหลืองสีเขียว, สีฟ้า, สีคราม, ม่วง) เมื่อแผ่นดิสก์คือ revolved
อย่างรวดเร็วสีปรากฏจะค่อนข้างเทาสีขาวใน. เมื่อส่วนมีสีแดง
ครอบคลุมและดิสก์หมุนเวียนเป็นสีน้ำเงินแกมเขียวเป็นสีได้รับ.
ออบเจกต์ซึ่งขาวในกลางวัน, สะท้อนทั้งหมดสีที่แตกต่างกันของสเปกตรัม. ใน
สีน้ำเงินไฟดังนั้นวัตถุปรากฏสีน้ำเงินในไฟแดงที่ปรากฏแดง. ที่โปร่งใสแดง
กระดาษกรองส่งเฉพาะไฟแดงและ absorbs ที่เหลือของสี. มีดอกกุหลาบสีแดงจะปรากฏ
เพราะ absorbs ทั้งหมดที่อื่นๆสีขาวสว่างและดังนั้นจะปรากฏหากดำ
อร่ามโดยสีน้ำเงินไฟเขียวหรือ. สีน้ำเงิน absorbs รงควัตถุสีแดงและสีเหลืองใน
ขาวสว่างรงควัตถุสีเหลือง absorbs สีน้ำเงินและม่วงสีขาวในไฟ. เป็นสีเขียว
เฉพาะสีที่ไม่รงควัตถุ absorbs; เพราะฉะนั้นเมื่อมี pigments ผสมเป็นสีเขียว
สีคือได้รับ. สีแดง, สีน้ำเงินและสีเหลืองมีเรียกหลักสีเมื่อใช้กับเพ้นส์
และ pigments ใดๆสีสามารถผลิตโดยผสมพวกเขา. เป็นจริงดังนั้นเพื่อระบุว่า
สีที่มีการกระทำของแสงสว่างถ้าไม่มีแสงนั้นจะไม่มีสี.
ประวัติความเป็นมาของ Pigments
สีที่มีความสำคัญต่อเสมอถูกมัตตัยหลายถ้ำภาพของ
ก่อนประวัติศาสตร์ civilisations แสดงหลากหลายสี. ภาพนี้มีความโดยใช้
แร่ oxides, ถ่านและไขมันสัตว์. ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบปีที่ผ่านมา
William Perkin เริ่มการผลิตสีและสังเคราะห์นี้นำไปสู่การพัฒนา
ช่วงของ pigments สังเคราะห์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน.
ลักษณะของ Pigments
BS EN ข้อมูล 12878:1999 Pigments สำหรับ colouring ของอาคารวัสดุตามปูนซีเมนต์
และ / หรือปูนขาว - จำเพาะและวิธีการทดสอบนี้ได้กำหนดรงควัตถุเป็น:
- "เป็นสาร, ปกติในรูปแบบของการปรับ particles ซึ่งจวนไม่ละลายใน
แอปพลิเคชันกลางและที่วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการปูนซีเมนต์สีและ / หรือปูนขาว
ตามอาคารวัสดุ ".
Pigments เป็นปกติซึมเซาวัสดุที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับอื่นๆ constituents ใน
ปูนสอผสม. เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ hydration ของปูนซีเมนต์ไม่ได้รับผลกระทบและนี้
เหตุผลการใช้วัสดุที่มีตะกั่วหรือสังกะสียาดมควรหลีกเลี่ยง. นอกจากนี้ยัง
สำคัญที่ pigments มี alkali ต้านทานและสีทะนุบำรุงไม่ลดใน
เป็นด่างสิ่งแวดล้อม.
Admixtures, Additives และน้ำ
Pigments ที่มีการจดทะเบียนเข้าอาคารผลิตภัณฑ์ที่บ่อยออกไปในรูปแบบ
อุณหภูมิและความชื้นและเป็นดังนั้นสำคัญที่สิ่งแวดล้อมมั่นคง
และจงอย่าเปลี่ยนสี.
ที่เพิ่มเติมข้อกำหนดของ pigments เป็นที่ "lightfast" นี้หมายความว่ารงควัตถุ
ไม่จำแนกออกไปโพ้นไวโอเล็ตรังสี, เพราะฉะนั้นอินทรีย์วัสดุ
โดยทั่วไปจะไม่เหมาะสม.
Pigments สีปูนสอโดยเคลือบที่ปูนซีเมนต์และทราย particles. เป็นสำคัญที่
particles เป็นอย่างเหมือนกันกระจายตลอดผสม. สิ่งสำคัญคือการ particles ของ
รงควัตถุที่ง่ายดายผสม. โดยทั่วไปเป็นรงควัตถุเพิ่ม 3-7% โดยมวลปูนซีเมนต์คือ
ที่ต้องการที่เพิ่มกว่าประมาณ 10% ที่อิ่มตัวระดับคือถึงและ
เพิ่มมากขึ้นรงควัตถุนี้ไม่มีผลบนของสี.
จำนวน pigments จะขึ้นอยู่กับ oxides และ hydroxides เหล็กและเหล่านี้จะใช้เพื่อ
ผลิตต่างๆของร่มเงาสีแดง, สีเหลืองน้ำตาลและดำ. Oxides ของโครเมียมใช้
ผลิตสีเขียว, บริษัทของโคบอลต์จะใช้ในการผลิตสีน้ำเงินสี. คาร์บอนคือ
บางครั้งใช้เป็นรงควัตถุสีดำ (หมายเหตุ; คาร์บอนตามวัสดุอาจไม่เก็บของสี
ในช่วงเวลาและผู้ใช้ไม่แนะนำ) และไทเทเนียมดีออกไซด์เป็นสีขาว
รงควัตถุ. นอกจากนี้ oxides ของอะลูมิเนียม, นิกเกิลและพลวงนอกจากนี้ยังมีการใช้บ่อยใน
ร่วมกับโลหะอื่นๆ oxides.
Fibres
การใช้ fibres ไม่ใช่ทันสมัยพัฒนาวิเคราะห์โบราณ mortars แสดงให้เห็นว่าต้น
ใช้วัสดุ civilisations เช่นผมม้าเพื่อปรับปรุงเชิงกลสมบัติของพวกเขา
mortars. จำนวนวัสดุเช่นกระจกคาร์บอนและมีประวัติศาสตร์ถูกแรี่ใยหินชนิดหนึ่ง
ที่ใช้ในการผลิต fibres. ปัจจุบัน polypropylene fibres เป็นสามัญประเภทที่ใช้ในการ
การผลิต mortars การแสดงผลและ screeds. Polypropylene fibres เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดย
เคมีและกระบวนการผลิตเครื่องจักรกล fibres ซึ่งมีทั้ง fibrillated หรือ
เพิ่มขึ้นของ monofilament ประเภท.
Fibrillated ไฟเบอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดย extruding เหลว polypropylene ผ่านแผลจานตาย
เพื่อรูปแบบแบนแผ่น. เอกสารนี้จากนั้นเข้าแหวะแต่ละเทปแล้วผ่านกว่าชุด
คมมีดโกนของ pins ที่ตั้งเป็นหมุนเวียนบาร์เรลเรียก fibrillator. หยุดพักที่นี้
แต่ละเทป interconnecting เข้า fibres. เทปที่มีแล้วเคลือบเพื่อช่วยเหลือและกระจาย
เพื่อลดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อฟอร์มตะกุกตะกัก fibres เป็นมุมฉากในข้ามส่วน. โดยปกติ
1kg ของ 12mm ยาว fibres จะมีระหว่าง 5 และ 20 ล้าน fibres ขึ้นอยู่กับประเภท
หรือยี่ห้อ.
Monfilament ไฟเบอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดย extruding เหลว polypropylene ผ่านจำนวนมาก
dies (มักจะมีหลายพันแต่ละหลุมในรูปกลมหรือเป็นมุมฉาก
ตายแผ่น). การผลิตไฟเบอร์มักราบรื่นและรอบแม้ว่ารูปทรงสามารถอื่นๆ
ที่ได้รับ. ที่ไฟเบอร์จากนั้นเคลือบเพื่อช่วยเหลือกระจายและตัดบทที่จำเป็นระยะเวลา.
โดยปกติ 1kg ของ 12mm บางไฟเบอร์จะมีความยาวระหว่าง 50 และ 450 ล้าน fibres
ขึ้นอยู่กับความหนาของเส้นๆ.
การรวมตัวกันของ polypropylene fibres ลงในการแสดงผลเพื่อช่วยปรับปรุง bonding ท้าย
วัสดุลดอาการแทรกเข้าไปได้และปรับปรุงน้ำค้างแข็งต้านทาน. Polypropylene fibres เมื่อ
Admixtures, Additives และน้ำ
ที่ใช้ในการพูดนานน่าเบื่อ mixes สามารถให้เพิ่มต้านทานการดัดผม, ลดต้นอายุกรอบ
และปรับปรุงรอยขูดต้านทาน.
จำนวนไฟเบอร์ผลิตอุปทาน polypropylene fibres ในพื้นฐานบรรจุน้ำละลายน้ำ
ถุงที่ละลายเมื่อถูกเพิ่มลงในผสม. ประมาณปริมาณของ polypropylene
fibres เป็น 1kg/m3.
น้ำ
น้ำควรทำความสะอาดและปลอดจากเปื้อนภัยเพื่อการตั้งค่าของ mortars,
การแสดงผลและ screeds. ที่ที่น้ำจากสาธารณะอุปทานสามารถสันนิษฐาน
ว่าปลอดจาก impurities ที่จะมีผลต่อ hydration กลไก (ทั้ง retarding หรือ
เร่ง) ของ cementitious องค์ประกอบภายในผสม.
เพิ่มขึ้นน้ำที่สกัดจาก boreholes และได้รับจากระบบการหมุนเวียนคือ
ที่ใช้ในการผลิต mortars, การแสดงผลและ screeds. น้ำที่อยู่ที่ได้รับจาก
boreholes โดยปกติกันในคุณภาพและเมื่อได้มีการทดสอบและพบว่าเป็น
ยอมรับคุณภาพสิ่งที่อยู่ต้องเป็นปกติอีกครั้งการทดสอบที่ปกติระยะๆ. ฝึกหัด
ที่ได้รับการพบว่าเป็นที่ยอมรับคือการทดสอบน้ำแหล่งที่หกเดือนสำหรับระยะๆ
สองปีแรกของการใช้งานแล้วที่สองปีระยะๆ.
ที่ไหนน้ำจากรีไซเคิลระบบจะใช้การตรวจสอบคุณภาพปกติจะต้องมีความ
และการควบคุมคุณภาพการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายเพื่อ
การผลิตของผลิตภัณฑ์ไม่ discharged เข้าระบบรีไซเคิล.
อังกฤษ / มาตรฐานยุโรป
การตามมาตรฐานยุโรปสำหรับ admixtures มีชื่อโดยรวม "Admixtures สำหรับคอนกรีต,
ปูนสอและตะกอน "และได้รับการจัดสรรจำนวน 934 EN ข้อมูล. มาตรฐานนี้เป็นประกอบด้วย
จำนวนหนึ่งส่วน. ส่วนที่ 3: Admixtures สำหรับการก่ออิฐปูนสอ - คำนิยาม, ข้อกำหนด
ความสมานฉันท์และเครื่องหมายฉลากและ. มาตรฐานอ้างอิงเพื่อทำให้ชุดการทดสอบ
มาตรฐาน (BS EN ข้อมูล 480: Admixtures สำหรับคอนกรีต, ปูนสอและตะกอน - วิธีการทดสอบ) ส่วนที่ 13:
การก่ออิฐปูนสออ้างอิงสำหรับการทดสอบปูนสอ admixtures. BS EN ข้อมูล 934-3 จะแทนที่
ปัจจุบันบริติชมาตรฐานสำหรับปูนสอ admixtures, BS 4887 นี้ในสองส่วน.
BS 4887 ส่วนที่ 1: ปูนสอ admixtures: กําหนสำหรับอากาศ entraining (plasticizing)
admixtures
BS 4887 ส่วนที่ 2: ปูนสอ admixtures: กําหนสำหรับตั้ง retarding admixtures
BS 3148 น้ำคอนกรีตสำหรับการ (รวมถึงการบันทึกในเหมาะสมของน้ำ) ได้
ถูกแทนที่โดยยุโรปมาตรฐาน BS EN ข้อมูล 1008:2002, ผสมน้ำคอนกรีต --
ข้อกำหนดสำหรับการสุ่มตัวอย่าง, ทดสอบและการประเมินความเหมาะสมของน้ำรวมถึงน้ำ
กู้คืนจากกระบวนการในอุตสาหกรรมคอนกรีตเป็นผสมน้ำคอนกรีต.
Admixtures, Additives และน้ำ
ตนเองประเมินคำถาม
1 อย่างไรน้ำลด / plasticizing admixtures บรรลุผล?
ในสิ่งที่ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายเป็นที่มี superplasticizers?
3 คืออะไรจำนวนของยุโรปมาตรฐานสำหรับ admixtures สำหรับปูนสอ?
4 อะไรวัตถุดิบมี retarders หลักตาม?
5 อะไรคือสองหลักการสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้อากาศ entraining
plasticizing admixture?
6 มาตรฐานคืออะไรบริติชใช้ได้กับ pigments?
7 Admixtures ที่มีส่วนประกอบที่ไม่ควรใช้เมื่อปูนสอ,
หรือทำให้การพูดนานน่าเบื่อผสมอยู่ในการติดต่อกับโลหะองค์ประกอบ?
8 คืออะไรทั่วไปอากาศเนื้อหาของ plasticized / อากาศ entrained ครก?
9 หลักคืออะไร constituents ตัวแทนของ bonding?
10 อะไรคือข้อกำหนดห้าหลักสำหรับรงควัตถุ?
Admixtures, Additives และน้ำ
Yahoo! รู้รอบเพื่อตนเองประเมินคำถาม
1 โดยมอบเชิงลบเรียกเก็บเงินไปยังพื้นผิวของปูนซีเมนต์ particles ที่แล้ว
ผลักไสไล่ส่งแต่ละอื่นๆ (deflocculation).
2 1960 ของ
3 BS EN ข้อมูล 934-2
4 กรดไขมัน, น้ำตาลและ starches.
5 การปรับปรุงลักษณะหล่อง่ายของผสมในสดรัฐและปรับปรุงทนทาน
ในแข็งรัฐ (ต้านทานเพื่อน้ำค้างแข็งโจมตี).
6 BS EN ข้อมูล 12878: 1999 Pigments สำหรับ colouring ของอาคารวัสดุตาม
ปูนซีเมนต์และมะนาวหรือ. คุณสมบัติและวิธีการทดสอบ.
7 แคลเซียมคลอไรด์
8 20%
9 Styrene Butadiene โพลีเมอร์ / polyvinyl acetate.
10 สิ่งแวดล้อมเสถียรภาพ, alkali ต้านทาน, ซึมเซา, lightfast, mixable.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สอบถามข้อมูลของเราปูนสอบรรทัด
โทร: 0800 667 827
อีเมล์: gb-enquiries@cemex.com
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
www.cemex.co.uk / ครก
เชี่ยวชาญในปูนสอ
ปูนสอ CEMEX มีอยู่ในพร้อมที่จะใช้หรือแห้งไซโลเลือกให้สมบูรณ์
โซลูชันสำหรับทุกสถานการณ์. ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำในสมานฉันท์เพื่อมาตรฐานได้เช่นกัน
เป็นจุดแข็งสีที่แตกต่างกันและทำงานร่วมกับอิฐและป้องกันตัวเลือก. ของเรา

 "สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ หรือ
นิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภท วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา
และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด