bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้าน
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
รับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร

รับ ปรึกษา และ  ตรวจสอบรับรองความมั่นคง

อาคารโรงเรียนกวดวิชา

รับรองรายการคำนวณ

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

งานแก้ไขอาคารที่มีปัญหา

บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

โดย วุฒิวิศวกร

ปรึกษา ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com

โทร 0812974848

 

   ให้บริการ ตรวจสอบและ รับรองความมั่นคง อาคารโรงเรียนกวดวิชา โดย วุฒิวิศวกร โยธา เพื่่อขออนุญาต เปิดใช้อาคารต่อ กระทรวงศึกษา

 

   กทม.เริ่มกฎ เหล็กกับสถานบริการ โรงเรียนกวดวิชา หากไม่ร่วมมือป้องกันอัคคีภัย เริ่มตรวจสอบสถานบริการ โรงเรียนกวดวิชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลั่นหากดื้อดึงเจอทั้งจำทั้งปรับ
       
       นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการในสถานบริการต่างๆ เนื่องจากมักปรากฏเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อยครั้ง ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม.ได้มีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจสถานบริการ และโรงเรียนกวดวิชา ในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
       
       ทั้งนี้ หากพบว่า สถานบริการใดไม่มีระบบการป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้อง ทางเขตจะเข้าไปให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการปรับปรุง โดยให้เวลาแก้ไขตั้งแต่มิถุนายน – ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ถึงเวลาที่ กทม.โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และสำนักงานเขต จะเข้าตรวจสอบสถานบริการเหล่านั้นอีกครั้ง ว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบว่าสถานบริการ และโรงเรียนกวดวิชาใดไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่เขตให้คำแนะนำ จะดำเนินคดีกับเจ้าของสถานประกอบการที่เจตนาฝ่าฝืน โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
       “เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของสถานบริการต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจ ด้วยการเตรียมการป้องกันอัคคีภัย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นจะไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิต และหากทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะต้องถูกดำเนินคดีทาง แพ่งและอาญาด้วย ซึ่งสถานบันเทิง และโรงเรียนกวดวิชา เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีเด็ก เยาวชน และผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ”
       
       นายวัลลภ กล่าวด้วยว่า กทม.จะเริ่มเข้าตรวจสอบซ้ำในสถานบริการต่างๆ ทั่วพื้นที่ 50 เขตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรการสำคัญที่ กทม. จะตรวจสอบ เช่น มีบันไดหลักที่เพียงพอ มีทางออกสู่บันไดหนีไฟที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีบันไดหลักที่ใช้อพยพผู้คนเมื่อเกิดเหตุ มีเครื่องดับเพลิงที่เพียงพอ มีสัญญาณเตือนภัยและแผนการอพยพที่ชัดเจนและมีการซักซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่มีครัวไฟหรือการประกอบอาหารในอาคารตึกแถวที่ใช้ประกอบกิจการ เป็นโรงเรียนกวดวิชาด้วย

เมื่อเจ้าของแก้ไขอาคารแล้ว หากจำเป็นต้องรับรองความมั่นคงแข็งแรง โปรดติดต่อ วุฒิวิศวกรโยธา

 "สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ

หรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภทวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม

Dek-D.com : เจาะลึกกวดวิชาดัง เรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับ ...

แหล่งรวมข้อมูล/ลงโฆษณา กวดวิชาเจาะกลุ่มวัยรุ่น > Hot Tutor แหล่งหาข้อมูลเกี่ยว กับสถาบันกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชา แนะนำกวดวิชา สัมภาษณ์อาจารย์กวดวิชา ...

สถาบันกวดวิชา เดอะเบรน - The Brain ( กวดวิชา คณิตศาสตร์ , กวดวิชา ...

สถาบันกวดวิชา เดอะเบรน,thebrain,เดอะเบรน,เดอะ เบรน,คณิตศาสาตร์,กวดวิชา,กวดวิชา คณิตศาสตร์,กวดวิชาคณิตศาสาตร์,กวดวิชา ฟิสิกส์,กวดวิชาฟิสิกส์,สถาบันกวดวิชา ...

โรงเรียนกวดวิชา KDC อันดับ1 ย่านบางเขน ลาดพร้าว ศรีนครินทร์

โดยอาจารย์อรภัย การสอน โดยทีมคณาจารย์คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท วิศวจุฬา.

Official Da'vance Website - สถาบันกวดวิชาดาว้องก์ สอนวิชาภาษาไทย ...

โรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ · (โรงเรียนเลข อ.สมัย). โรงเรียนสมัยวิทยา · แอพพลายฟิสิกส์ · Pure Chem Center. (โรงเรียนเคมี อ.อุ๊). AC'CCESS ...

สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ ก่อตั้งโดย อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล)

สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ เตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติ ปริญญา ตรี-โท-เอก ... สถาบันกวดวิชายอดนิยม โดย การศึกษาอัพเกรด. สถาบันกวดวิชายอดนิยม ...

โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชาและสอนพิเศษ สถาบันกวดวิชาและสอน ...

แหล่งรวมข้อมูลโรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษ สอนภาษา สอนคอมพิวเตอร์ สอนศิลปะ สอนดนตรี.

JIAacademy.com

JIA's WORLD | ลงทะเบียน | ห้องพักครู | ตารางเรียน | โปรโมชั่น | ติดต่อลงโฆษณา | Business Partner | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อ JIA ...

โรงเรียนกวดวิชา อ.อรรณพ

ตารางเชื่อมเวลาคอร์สประถมวิชาวิทย์ คณิต ปีการศึกษา 2554 (มีค - กย 54). คำแนะนำใน การวางแผนการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถม ... โรงเรียนกวดวิชา อ.อรรณพ ...

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร TOPCADET ------ นาวาอากาศตรี ภพธร วิเชียรกร

ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียม ทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอน ในโรงเรียนทหาร,เตรียมทหาร,เตรียมทหาร,เตรียมทหาร,เตรียมทหาร,เตรียมทหาร ...


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด