คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเ...
ReadyPlanet.com


คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร


คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร

 

1.     กรอกรายละเอียดในแบบดังต่อไปนี้

1.1   แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ)                   

  1.2   แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

1.3   แบบแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาและแขนงเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอพร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบัน  สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   และความเกี่ยวข้อง โดยจัดพิมพ์ขนาด A4   จำนวน  4  เล่ม 

1.4     เมื่อกรอกแบบในข้อ  1.1 1.3  เรียบร้อยแล้ว  ให้จัดทำสำเนาเพิ่มอีก 3 ชุด (ไม่รวมต้นฉบับ)

2.     จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดโครงการที่มีผลงานดีเด่น ตั้งแต่ 2 โครงการ ไม่เกิน 5 โครงการ จัดพิมพ์ขนาด A4   โครงการละ 4 เล่ม   โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

                2.1   ชื่อโครงการ

                2.2   วัตถุประสงค์โครงการ

                2.3   ขั้นตอนในการดำเนินงานและการนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน

2.4   ระยะเวลาปฏิบัติงาน

2.5   ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไขปัญหา

                2.6   ผลสำเร็จในขั้นสุดท้ายของโครงการและจุดเด่นของโครงการ

3.     เอกสารประกอบ

                3.1   สำเนาใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองผลงานลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                3.2   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 2 รูป

                3.3   รายละเอียดโครงการตามข้อ  2.ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-14 13:23:35 IP : 125.27.31.73


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1282300)

หากเพื่อนๆ วิศวกรโยธา Civil Engineer ท่านใด มีปัญหา เรื่อง ทำเอกสาร สามารถปรึกษา ได้ครับ

ผมใส่ตัวอย่างไว้ให้แล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น 4WD (4we-at-4wengineering-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-14 13:27:00 IP : 125.27.31.73


ความคิดเห็นที่ 2 (1297191)

ตอนนี้กำลังทำเอกสารขอวุฒฺให้เจ้านายอยู่อยากได้ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยื่นค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 111 (pawadee_tiw-at-hotmail-dot-co)วันที่ตอบ 2008-09-03 17:16:16 IP : 125.25.198.53


ความคิดเห็นที่ 3 (1387130)
louis vuitton handbag online retailers under the circumstance of the choice of replica handbags men"s handbags you are to take selection as that louis vuitton ties replica handbags for sale designer gucci wallets
ผู้แสดงความคิดเห็น citizen watches วันที่ตอบ 2010-08-21 18:46:32 IP : 115.197.110.224


ความคิดเห็นที่ 4 (1434268)

รับสมัครวิศวกร หากพูดถึงเงินเดือนวิศวกร หลายคนคงกังวลซึ่งหากมีประสบการณ์ทำงานที่ดี เงินเดือนก็จะสูงตามตำแหน่ง งานวิศวกรที่ดี จำเป็นจะต้องให้ความคุ้มครองผู้ทำงานทุกตำแหน่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ วิศวกรส่วนใหญ่ต้องออกไปดูงานต่างจังหวัด งานส่วนมากคือต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ ผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น sora (~Žg)วันที่ตอบ 2011-07-17 13:32:46 IP : 49.49.82.250[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล