อบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพวิศวกร...
ReadyPlanet.com


อบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง


มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะศูนย์แม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD)
จัดอบรมสำหรับวิศวกรโยธา Civil Engineer และบุคคลทั่วไป โดยการอบรมมีประกาศนียบัตร และสามารถนับหน่วยพัฒนา (DPU) ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยมีหัวข้อดังนี้

หลักสูตรที่ 1 "ความเข้าใจข้อมูลดิน และพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณในงานวิศวกรรมฐานราก"
วันเสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2551

หัวข้อการอบรม
1.การเจาะสำรวจ การทดสอบดินรูปแบบข้อมูลดิน สัญลักษณ์และความหมาย ความเข้าใจข้อมูลดิน
2. ข้อมูลดินกับการเลือกใช้เสาเข็มพารามิเตอร์และการคำนวณกำลังรับนำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
3. การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธี Static Load Tast ข้อพิจารณากรณีเสาเข็มทดสอบถึงจุดวิบัติ การเลือกใช้น้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม การแก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์
4. Work Shop จำแนกชนิดของดินตัวอย่างที่จัดให้ คำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากข้อมูลจริง และตอบข้อซักถาม

วิทยากรบรรยาย: อาจารย์ธเนศ วีระศิริ
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม 7 วัน ลดทันที่ 15%)

หลักสูตรที่ 2 "การบริหารงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2551
หัวข้อการอบรม
1. การตรวจสอบอาคารและการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร
2. การบริหารสัญญาก่อสร้างและเทคนิคการวางแผนและการคุมงานก่อสร้าง
3. การออกแบบถนน และการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้าง
4. การวางแผนโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสนาม บินสุวรรณภูมิ
ค่าลงทะเบียน
13,500 บาท
(ลงทะเบียนก่อนนวันอบรม 7 วันลดทันที 1,000 บาท เหลือ 12,500 บาท)

รายละเอียดและใบสมัคร: http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=200803000327

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ 02-470-8303-4 โทรสาร 02-427-9860
E-mail : jirawanong@hotmail.com,sopita_dahong@hotmail.com
 ผู้ตั้งกระทู้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. :: วันที่ลงประกาศ 2008-04-28 10:41:42 IP : 202.44.8.100


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1434269)

รับสมัครวิศวกร ผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะของงานที่วิศวกรโยธาต้องรับผิดชอบคือวางแผน จัดระบบงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ งานด้านวิศวกร หลายๆ คนคงเคยใฝ่ฝันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสายนี้ตั้งแต่เด็กๆ การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา คือการศึกษา ค้นคว้า และอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการในปัจจุบันที่น่าสนใจ หางานวิศวกร, งานอุตสาหการ, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโรงงาน ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น bale (anbale-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-17 13:34:13 IP : 49.49.82.250[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล