ReadyPlanet.com


กฎนวชาตของการประกัน N.C. เพราะด้วยผู้ประเมินความเสียหายรถยนต์กำหนดเกณฑ์ทางจริยธรรมที่ "ไม่สนใจใ


นอร์ทแคโรไลนาชนซ่อม 19;การเขียนกฎหมายของชาติใหม่ได้ก่อสร้างมาตรฐานทางกฎศีลธรรมใหม่สำหรับผู้ประเมินข้อเสียหายอัตโนมัติที่ได้มาใบอนุญาตและกำหนดให้เขาทั้งหลายต้องมีสัมปทานจากนอร์ทแคโรไลนาอย่างเป็นทางการ Brian Davies ประธาน Collision Association สรรพสิ่ง Carolina19 กล่าวเมื่อทิวาอังคาร

|

เดวีส์ (Body Works Plus)กล่าวว่าช่างซ่อมได้มาทำหน้าที่ในองค์การเพื่อให้กรมประกันภัยมีแนวคิดในงานแก้ไขกฎหมายสิ่งของรัฐนอร์ทแคโรไลนา

|

ร้านค้าปะปนกันเสนอรายการสินค้าที่เรียกร้องซึ่งได้รับอิทธิพลขนมจากสิ่งที่อนันต์วีส์เรียกว่า 1C; best of the best1D;กฎระเบียบการประกันภัยจากนิวยอร์กและนิวพบปะร์ซีย์

|

1C; เราก่อสร้างสิ่งนั้นขึ้นไปมาเพื่อเป็นรากฐาน 1D;เดวีส์เสนอ

|

นับตั้งแต่นั้นมารัฐได้อนุมัติความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในประมวลกฎหมายบำรุงรักษานอร์ทแคโรไลนาหัวข้อ 11 ซึ่งจำกัดการประกันภัยในรัฐเนื้อความใหม่บางส่วนมีผลในวันที่ 1 เมษายนคนอื่น ๆ จักเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม

|

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กลุ่มการค้าร้องไม่ได้ทำการตัดขั้นสุดท้ายและมากมายวีส์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงสุดบางส่วนมีกรรมสิทธิ์การอนุมัติเพียงแค่พัวพันกับ 1C ทำให้ภาษามนุษย์ชัดเจนขึ้นตงิดๆ1D;

|

อย่างไรก็ตามเขาอีกทั้งอธิบายถึงชัยชนะที่สำคัญบางประการด้วยร้านตัวถังรถยนต์รวมถึงกฎที่ บริษัท ประกันต้องรุ่งอรุณร้านค้าและผู้ใช้ทางไปรษณีย์ที่ติดตามได้ก่อนที่จะหยุดจับจ่ายพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อสูญเสียทั้งหมดและงานสร้างชุดเกณฑ์ทางจริยธรรมเพราะว่าผู้ประเมินที่ได้รับสัมปทาน

|

จรรยาบรรณของผู้ประเมิน

|

เดวีส์กล่าวว่าผู้ประเมินจะต้องเรียนรู้ระเบียบใหม่เมื่อสืบชะตาใบอนุญาต

|

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประเมินใหม่ใน 11 NCAC 06A .1002 มีผลในวันที่ 1 เมษายนโดยกำหนดให้ผู้ประเมินที่ประกอบด้วยใบอนุญาตทุกรายระบุตัวและผลิตติดสอยห้อยตามคำขอ 1C หมายเลข National Producer สิ่งของเขาและแหล่งที่อยู่เว็บไซต์ของ Department19และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับงานตรวจสอบสถานะประทานบัตร 1D;

|

ผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตต้อง 1C เตรียมการกะความเสียหายต้นฉบับอิสระ 1D;และ 1C; ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นชาติและรัฐบาลกลางทั้งหมดที่ผู้ประเมินความเสียหายสรรพสิ่งยานยนต์ 19; กิจการมุขธุรกิจ 1D;

|

ภายใต้บทกำหนดโทษของการดำเนินการทางปกครองโดยนายหน้าประกันภัยผู้ประเมินจะไม่ไหวรับอีกต่อไปอนุญาตให้:

|

(1) การดูหมิ่นเสียงยกย่องในวิชาชีพสรรพสิ่งผู้ประเมินความเสียหายสิ่งของยานยนต์หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ยุ่งเกี่ยวกับงานเรียกร้องสิทธิ์

|

(2) แนะนำจ่ายใช้บริการแก้ไขยานยนต์เฉพาะที่ฝ่าฝืน GS 58-33-76 (ก)

|

(3) แนะนำตัวผู้อ้างสิทธิ์ที่ต้องการการซ่อมแซมหรือบริการอื่น ๆ แห่งเกี่ยวข้องกับดักความสูญเสียประกบบุคคลไหน ๆ ที่ผู้ประเมินข้อเสียหายของยานยนต์ส่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผู้ที่แจกผู้ประเมินความเสียหายของยานยนต์ชดเชยไร ๆ สำหรับการอ้างอิงไม่ก็ธุรกิจต้นตอขึ้น

|

(4) กีดขวางกระบวนการตีราคาหรือการหยุดข้อเรียกร้องข้อเสียหายต่อธนสารสมบัติ (5) ได้รับบำเหน็จหรือค่าตอบแทนอื่นใดที่ละเมิด GS 58-33-76 (b)

|

(6) ให้คำปรึกษาหรือแนะนำผู้ทวงสิทธิในการขอรับไหมรับคำปรึกษาทางกฎหมายหรือข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษากฎหมายโดยเฉพาะ

|

(7) ให้ข้อแนะทางกฎหมายเกี่ยวพันการต้องการความเสียหายทาบทรัพย์สินในที่การบุกรุก GS 84-4;

|

(8) ขอหนังสือมอบฉันทะจากผู้บริโภคที่อนุญาตให้ผู้ประเมินข้อเสียหายของยานยนต์ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่ข้องเกี่ยวกับการประกันภัย

|

(9) งานพยายามชักจูงผู้พิพากษาที่การเลือกสรรผู้ตัดสินตาม GS 20-279.21 (d1) รวมถึงการใช้เดชผ่านผู้ซื้อหรือผู้อ้างสิทธิ์ (10) มีส่วนร่วมที่การกู้ซากรถยนต์หากได้รับการกู้ยืมคืนมาจากบริการตีราคาที่ผู้ประเมินความเสียหายของยานยนต์จัดแสดงขึ้นด้วยกัน

|

(11) ทำในสัณฐานใด ๆ ที่อาศัยนอกขอบเขตของผู้ประเมินข้อเสียหายของยานยนต์ดังที่กำหนดเก็บในบทที่ 58 ข้อกำหนด 33 ของธรรมนูญทั่วไป > (การแก้ไขการจัดรูปแบบเล็กน้อย)

|

|

เดวีส์ยังตั้งข้อน่าสังเกตภาษา NCAC นวชาตซึ่งป้องกันไม่ให้ หุ้นส่วน ประกันชดใช้ผู้ประเมินที่ชนมพรรษา 19 ไม่ได้รับสารภาพใบอนุญาตที่นอร์ทแคโรไลนาเพื่อบริหารการอยากที่นั่น ต่อ พรบ รถยนต์ ออนไลน์

|

11 NCAC 04.0419 เวอร์ชันใหม่ซึ่งมีผลที่วันที่ 1 ตุลาคมข้อมูล 1C; 18; Licensed Motor Vehicle Damage Appraiser"1D เป็น 1C บุคคลที่สามารถรับยอมให้เป็นผู้ประเมินความเสียหายสิ่งของยานยนต์ตามมาตรา 33 ของบทแห่งหน 58 ของข้อบังคับทั่วไปสิ่งของ NC หรือได้รับอนุญาตในที่รัฐอื่นแห่งหนมีหลักเกณฑ์การออกลูกใบอนุญาตละม้ายหรือเลยกว่าสถานที่กำหนดวางภายใต้มาตรา 1D;

|

กล่าวว่าผู้ประกันตนจำเป็นต้องใช้ผู้ประเมินที่มีประทานบัตรหากพ้นไป 19; ไม่ต้องการตรวจสอบพาหนะด้วยตัวเองกฎหมายจาระไนว่า 1C; งานตรวจสอบ 1D; สามารถผ่านรูปหรือวิดีโอคว้า แต่จำต้องเป็นพร้อมด้วยตนเองถ้าบริโภคr อยาก

|

ภาษาเก่าของกฎเกณฑ์เรียกร้องแยกออก บริษัท ยืนยันใช้ 1C ผู้ประเมินท้องถิ่นที่ทรงพลังอำนาจ 1D;ในงานตรวจสอบพาหนะ

|

NCAC 04.0419 ใหม่ยังเป็นที่น่าสังเกตสำหรับการกำคราวดเส้นตายสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจร่างกายหรือตรวจสภาพรถยนต์อย่างแท้จริง

|

1C; ผู้เอาประกันจะจำเป็นต้องดำเนินการการตรวจสอบทางกายภาพหรือไม่ก็ทางดิจิทัลของรถที่เสียหายภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับงานเรียกร้อง 1D;เทศบัญญัติฉบับแก้ไขระบุ1C; สมมติว่าผู้รับประกันภัยไม่สามารถกระทำตรวจสอบตามระยะเวลาคว้าผู้รับประกันภัยจะต้องแยกออกคำอธิบายเช่นกันวาจาหรือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เรียกร้องถึงเหตุที่ไม่เกิดงานตรวจเหตุของความชักช้าจะจำต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บในแฟ้มข้อมูลการมุ่ง 1D;

|

Appraisal clause ด้วยกัน 18; disinterested appraiser19;

|

Davies กล่าวว่าครั้นผู้ปรับแห่ง กองกลาง กะข้อต่อรอง 1C; it19; ไม่ใช่เช่นนั้นวาจาโหล่สิ่งของเขาทั้งหลาย 1D;ข้อโต้เถียงไหน ๆ จักจำต้องประกอบด้วยผู้ประเมินความเป็นอิสระ, 1C; คนที่ไม่สนใจ, 1D;เขาเสนอ

|

ภายใต้นอร์ ธ แคโรไลน่า GS 20-279.21 แห่งหนไม่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งจำกัดหลักงานยืนยันกรณียอมรับผิดสิ่งของพาหนะ:

|

หลักความรับผิดดามยานยนต์ดังกล่าวจะดำรงฐานะลู่ทางณการการกำหนดปริมาณความเสียหายสิ่งของธนสมบัติสถานที่ประกอบด้วยต่อยานยนต์เมื่อความยอมรับผิดเกี่ยวกับเหตุคุ้มกันเพราะว่างานมุ่งหมายไม่อยู่แห่งข้อโต้แย้งด้วยว่าการมุ่งหวังข้อเสียหายต่อทรัพยสมบัติสรรพสิ่งยานยนต์ดามผู้ประกันรูปหลักการจะเจาะจงตวาดกรณีที่:

|

(1) คนเรียกร้องและผู้รับประกันเปล่าเห็นด้วยกันติดสอยห้อยตามความต่างของค่าตลาดยุติธรรมของรถยนต์ขวับก่อนก่อกำเนิดเทกระจาดด้วยกันขวับปฤษฎางค์ก่อเกิดคว่ำและ

|

(2) ความต่างกันสิ่งของคนเรียกร้อง 19; s ด้วยกันผู้ประกัน 19; คาดคะเนการลดลงของค่าท้องตลาดเที่ยงตรงมากกว่าญิบพันดอลลาร์ (2,000 ดอลลาร์) หรือว่ายี่สิบ- ห้าร้อยละ (25%) สรรพสิ่งค่าการขายย่อยแห่งท้องตลาดเที่ยงธรรมสิ่งของพาหนะก่อนกำหนดก่อเกิดคว่ำตามที่จำกัดเพราะว่าหนังสือคู่มือการกำหนดสนนราคาของยุ่งผู้ค้ารถแห่งชาติระบิลล่าสุดไม่ก็เอกสารอื่น ๆ สถานที่มีสิทธิ์การอนุญาตขนมจากที่ทำการคณะกรรมการกำกับการประกันภัยสุดแท้แต่ตวาดจำนวนรวมไรจะน้อยกว่าติดตามความมุ่งมาดเป็นตัวอักษรสรรพสิ่งคนเรียกร้องหรือว่าผู้เอาประกันตน แต่ละคนจะจำต้องเลือกคัดผู้ประเมินแห่งหนประกอบด้วยความเก่งกาจด้วยกันไม่สนใจและรุ่งแจ้งผู้ประเมินรายอื่นแห่งหนเลือกคัดภายใน 20 คราวหลังจากความปรารถนา .จากนั้นผู้ประเมินจะประเมินความสูญเสีย สมมติว่าผู้ประเมินไม่สามารถยินยอมพร้อมใจกันได้พวกเขาจะเลือกผู้ประเมินสถานที่มีความสามารถและไม่สนใจมาทำงานเป็นกรรมการตัดสิน ผิผู้ประเมินไม่สามารถยอมรับกับผู้ตัดสินคว้าภายใน 15 วันตลอดผู้เรียกร้องหรือผู้เอาประกันอาจร้องขอแบ่งออกผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตสถานที่มีการจดระเบียนยานยนต์ที่เอาประกันภัยไว้หรืออาณาเขตที่เกิดอุบัติเหตุปันออกเลือกผู้ตัดสินต่อจากนั้นผู้ประเมินจะต้องส่งความแตกต่างให้กับกรรมาธิการจากนั้นกรรมการจะต้องจัดทำบอกกำหนดจำนวนเงินตราที่สูญเสียด้วยกันจะยื่นกล่าวต่อผู้ประกันด้วยกันผู้เรียกร้องข้อตกลงของผู้ประเมินทั้งสองหรือบอกของผู้ตัดสินเมื่อยื่นต่อผู้ประกันและผู้เรียกร้องจักกำหนดจำนวนค่าเสียหายในการจัดทำรายงานกรรมการจะไม่ให้รางวัลข้อเสียหายที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าการกำหนดของผู้ประเมินไม่ว่าในกรณีใดผู้ประเมินหรือผู้ตัดสินจักไม่ตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับความยอมรับผิดต่อความเสียหายหรือนโยบายให้ความคุ้มครองสำหรับการเรียกร้องที่ไม่ผิดยืนยันผู้เรียกร้องไม่ก็ผู้รับประกันภัยจะมีเวลา 15 วันถือเอาจากที่ยื่นรายงานเพื่อปิดประตูรายงานและรุ่งแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงการปิดประตูดังกล่าวหากกล่าวไม่ถูกปฏิเสธภายใน 15 วันนับจากการยื่นรายงานรายงานดังที่กล่าวมาแล้วจะมีผลผูกพันทั้งผู้เรียกร้องและผู้รับประกันภัยผู้ประเมินแต่ละคนจะต้องได้รับทรัพย์สมบัติจากฝ่ายสถานที่เลือกผู้ประเมินและคู่สัญญาจักต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินและผู้ตัดสินอย่างเทียมบ่าเทียมไหล่ สำหรับวัตถุประสงค์สรรพสิ่งส่วนนี้ 1C; appraiser1D;และ 1C; umpire1D;หมายถึงบุคคลแห่งได้รับใบอนุญาตดำรงฐานะผู้ประเมินความเสียหายของยานยนต์ภายใต้ GS 58-33-26 ด้วยกัน GS 58-33-30 และผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานประจำสรรพสิ่งเขาหรือคุณอยู่ในธุรกิจการให้คำปรึกษาที่ข้องแวะกับลักษณะกับปริมาณของยานยนต์ข้อเสียหายของยานพาหนะด้วยกันมูลค่าตลาดเที่ยงธรรมของยานยนต์ที่เสียหายและไม่เสียหาย . (เน้น.)

|

NCAC อย่างแก้ไขหนที่ สิบเอ็ด 04.0425 มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. กำหนด 1C; 18;ในที่มาตราข้างต้นดำรงฐานะ 1C ผู้ประเมินความเสียหายสิ่งของยานยนต์ที่:

|

1C; (ก) ไม่ไหวรับการว่าจ้างจากผู้เรียกร้องหรือว่าผู้ประกัน

|

1C; (ข) ไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินในที่ผลสรรพสิ่งการประเมิน;ด้วยกัน

|

1C; (c) ไม่ได้มีส่วนร่วมที่การประเมินราคาเดิม 1D;(การแก้ไขการจัดรูปแบบเล็กน้อย)

|

สิ่งนี้อาจมีผลกระทบสถานการณ์แห่ง บริษัท รับรองต้องสถิต บริษัท สถานที่ทำงานเป็นประจำเพื่อที่จะดึงการงานสองธุระเป็น 1C สรรพสิ่งตนผู้ประเมิน 1D ที่ไม่สนอารมณ์ทางใจใน 1C; appraisal clause1D;งานเรียกใช้คืน

|

รายการคำจำกัดความในตอนนี้ยังรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตที่นิยามของ 1C; part1D;สำหรับผู้เอาประกันตนภาษาเก่ากล่าวขวัญ 1C คือแผ่นโลหะหรือชิ้นส่วนพลาสติกที่โดยทั่วไปเป็นชิ้นส่วนของข้างนอกของยานยนต์รวมถึงแผงด้านในหรือด้านนอก 1D;

|

11 NCAC 04.0425 นวชาตกล่าวถึงส่วนหนึ่งส่วนใดคือ 1C เครื่องประกอบของยานยนต์ 1D;

|

Davies19;พวกเป็นตัวแทนสิ่งของช่างซ่อมการชนทั้งในนอร์ทและเซาท์แคโรไลนาเมื่อถามถึงความพากเพียรที่ละม้ายกันที่รัฐ Palmetto เยอะวีส์กล่าวว่า 1C; We will.1D;

|

นกเขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังครอบครองการตรวจสอบแล้วรวมทั้งแนวคิดที่การแบ่งพวกร้านค้านกเขาบอกว่าเขากลุ้มใจเกี่ยวกับการควบคุมของรัฐบาล ทว่าข้อเสนอคงมี 1C ดิฉันควบคุมตัวเอง 1D;เขาบ่งบอกว่าเขากำลังค้นคว้าเกี่ยวข้องแนวคิดนี้และ 1C; we19; ll see.1D;

|

ข้อมูลเพิ่มพูน:

|

โลสมาร์ท North Carolina Department of Insurance จะคงอยู่ขึ้น(ให้บริการโดย North Carolina DOI)ผู้ตั้งกระทู้ zealousbabe92 :: วันที่ลงประกาศ 2021-04-01 16:43:00 IP : 115.87.105.105


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล