บริษัท 4 ดับบลิวดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

บริการ ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ฐานราก  สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดย วุฒิวิศวกรโยธา       0812974848

(Building Inspector and Certificate for Control Factory and Control Building By Senior Professional Civil Engineer)


บริการงานออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบรับรองรายการคำนวณโครงสร้างอาคาร เซ็นแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือ ต่อใบอนุญาต หรือขออนุญาตแบบเร่งด่วนโดย วุฒิวิศวกรโยธา

(Building Design ,Certify Calculation of Structure of Building and Sign for Get Permit)


ตรวจสอบและ รับรองความมั่นคงของท่าเรือ และ อาคาร เพื่อต่อใบอนุญาต หรือ ขอเปิดเป็นสถานศึกษา โดย วุฒิวิศวกรโยธา

(Certify for Stability of Habor and Building for Extend Permission or Open for Legal School)


ตรวจสอบและออกแบบเพื่อ เสริมกำลังโครงสร้างและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น รับแผ่นดินไหว หรือ ซ่อมแซมอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัว หรือ ต่อเติมเพิ่มชั้น 

(Structure Strengthening for more heavier load capacity or Earthquake Load or Repair Crack and Foundation settlement or Add more Story on top of Existing Building)


ติดต่อ บ.4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

Contact : 4W Development Co.,LTD


ทาง เบอร์โทร Mobile number 081 297 4848


หรือ ไลน์แอด lineID : 4wee


หรือ ที่ อีเมลย์ Email: w@4we.in

 

วุฒิวิศวกรโยธา https://www.facebook.com/APEC.Engineer/

 

line.me/ti/p/oT5QQHHYXAเพิ่มเพื่อนคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดในเวบไซต์ วุฒิวิศวกรโยธา