bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้าน
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
กว่าจะใช้พลังงานได้ประหยัดจริงๆ

ไม่น่าเชื่อ ว่าเมืองไทย เพิ่งจะเริ่ม ทำการตรวจสอบ การใช้พลังงาน ในโรงงาน อาคาร ขนาดใหญ่  โดยผู้ตรวจสอบอิสระ ไปเมื่อปีที่แล้วเอง แล้วจะมาพูดว่า เราเป็น อุตสาหกรรม4.0 ได้ยังไง ประเทศ ญี่ปุ่น เขามีระบบนี้ มาตั้งนานแล้ว ไม่ใช่ว่า คุณมีเงินแล้ว จะใช้ไฟฟ้า กันเท่าไรก็ได้ จะสร้างโรงไฟฟ้า ก็สร้างไม่ได้ แต่ปล่อยคนใช้ไปได้เปลืองๆ ไม่ต้องมีจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงานเลย

ธรรมชาติของคนไทยที่มักไม่ชอบ ทำอะไรแบบบังคับ การที่จะให้เขาให้ความร่วมมือ ก็ต้องเป็นการไปทำกิจกรรม ให้การอบรม ให้เขามีส่วนร่วม ให้เอาไปใช้เป็นนิสัยที่ในบ้านตัวเองเลย กฎหมายเลยต้องบังคับที่เจ้าของโรงงานก่อน แล้วก็ต้องส่ง พนักงานไปอบรม เป็น ผู้จัดการพลังงาน ผู้จัดการพลังงานอาวุโส เพื่อที่จะมา จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ หามาตราการ ให้คนส่วนใหญ่ในโรงงาน อาคาร ของเรา ร่วมกัน ทำตามมาตราการทีคิดมา ว่าจะประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานความร้อนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิดหรือ บริการ ให้ลดลงมาได้กี่ เปอร์เซ็นต์

กฎหมายออกมาใช้กันตั้งแต่ปี 2552 แต่เพิ่งจะเริ่มบังคับให้ส่งรายงานผลการดำเนินการประจำปี เมื่อ เดือนมีนาคม ปีที่ผ่านมานี้ วิศวกร ที่มาอบรมเพื่อไปเป็นผู้ตรวจสอบ ก็มีงานในส่วนนี้เพิ่มเติม ได้ไปดูงานจริงๆ ที่โรงงาน แต่งานในลักษณะนี้ ก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องใช้ประสพการณ์มาก และทักษะการสื่อสาร พอสมควร

กว่าทางการจะฝึกอบรมและสอบผ่านไปทำงานได้ ก็ต้องใช้งบประมาณมาก และไม่เพียงพอ กับ โรงงานที่มีอยู่ และจะถูกบังคับใช้

ปีนี้มี วิศวกร สมัครมามาก ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน จึงคัดเลือก วิศวกร เป็นพิเศษ และจะเอา สามัญวิศวกรเครื่องกล มาก เพราะ เป็นสาขาที่ตรงกับ งานที่ กว.กำหนดให้ทำได้ ส่วน วิศวกรสาขาอื่นๆ ก็ต้องไปสอบ เป็น ภาคีพิเศษเครื่องกลระดับสามัญ ให้ได้แล้วจึงจะไป สอบเป็นผู้ชำนาญการ เพื่อ ทำงานได้

แค่นี้ยังผลิตคนไม่ทันเลย แล้ว จะทำเป็น Industry 4.0 ตามประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยังไง โม้ทั้งเพ

 
วุฒิวิศวกร โยธา แชร์ประสพการ ทำงาน