ReadyPlanet.com
dot dot
bulletศาลฎีกา The supreme court of Thailand
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletสภาวิศวกร
bulletกรมโรงงาน
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้าน
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต


วุฒิวิศวกร งานตรวจพิสูจน์ Forensic Engineer
วุฒิวิศวกร Forensic Civil Engineer
โปรแกรมเขียนแบบไทย


dot

วุฒิวิศวกรโยธา Senior Profesional Civil engineer

รับ คำนวณ ออกแบบ, เขียนแบบ, เซ็นแบบ ควบคุมงาน อาคาร โรงงาน

ตรวจรับรองแบบมาตรา 39 ทวิ ตรวจสอบอาคาร (Building Inspector)  ตรวจสอบรับรองรายการคำนวณโครงสร้างอาคาร ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

รับรองความมั่นคงของโรงงาน

ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเพื่อต่อใบอนุญาตโรงงาน 

เราสามารถ ช่วยท่าน ขออนุญาตก่อสร้าง ได้ ในเวลาที่รวดเร็ว

โดย วุฒิวิศวกร โยธา


และตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน โดย วุฒิวิศวกร โยธา https://www.facebook.com/APEC.Engineer

ปรึกษา บริษัท4W ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com โทร 081 2974848  

หรือ  lineID : weerawbkุู

22/10/14 ไปประชุม งานบ้าน สระว่ายน้ำเล็กๆ ก็ใช้เวลาประสานงาน ให้คนติดตั้งสระว่ายน้ำเข้ามาเดินท่อ เป็น2 สัปดาห์ เขาก็ใส่ท่อน้ำเข้า และ น้ำออก อะไรเยอะไป ใต้พื้นสระว่ายน้ำ เลยให้ไปแก้ไข ให้เอาเท่าที่จำเป็นก็พอ ไซต์นี้ใช้เวลา 8 เดือนตั้งแต่ตอกเสาเข็ม ขณะนี้ ยังไม่ได้เทพื้นชั้นหนึ่งเลย ก็เริ่มมาเร่งงานให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง เพราะไม่ได้เบิกเงินมา 4 เดือนแล้ว แต่ในวิธีการทำงานก็ ยังเคลียแบบ และแผนงานไม่ขาด แม้จะเป็นบริษัท รับสร้างบ้านชื่อดัง ก็ตาม ไม่แตกต่างจาก เด็กจบใหม่เลย เพียงแต่มีระบบการเงินที่แข็งแกร่งรองรับอยู่

อีกไซต์นึง ต้องตามทวงค่าออกแบบ โทรไปก็ไม่รับ บางทีพอใจดีไม่เก็บค่ามัดจำ ก็ลำบาก ตามทวงยากมาก ต้องใจแข็งๆ เบิกล่วงหน้าก่อนจะสบายใจกว่า 

 

     วุฒิวิศวกร ที่ปรึกษา  081 2974848 ส่ง Email ได้ที่ wbk123@gmail.com


ขออนุญาตก่อสร้างอาคารicon

รับ เขียนแบบ คำนวณ เซ็นต์แบบ ออกแบบ

รับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือตรวจสอบเพื่อได้

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 


  วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554

ระทึกเชียงราย ..6ริกเตอร์ตึกเก่าทลาย

 

งานออกแบบเป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ยกเว้น ที่พักอาศัยส่วนบุคคล พื้นที่รวมกันไม่เกิน 150 ตรารางเาตร หรืออาคารเพื่อการเกษตร พื้นที่ไม่เกิน 400ตรารางเมตร ส่วนงานควบคุมงานนั้น ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น อาคารทุกขนาดต้องใช้สถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม

ส่วนรายละเอียดตามกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรม บัญญัติโดยสรุปว่า อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมหมายถึงจำเป็นต้องมีวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน มีลักษณะดังนี้

1. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือโครงสร้างของ อาคาร ชั้นใดชั้นหนึ่งสูงตั้งแต่ 4 เมตร หรือ มีช่วงคารตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป

2. อาคารสาธารณะทุกชนิด

3. โครงสร้างใต้ดินที่มีความลึกตั้งแต่ 1.50 ม.

สำหรับอาคารที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นอาคารควบคุม ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรออกแบบ และควบคุมงาน ดังนั้น พอที่จะสรุปได้ดังนี้

(ก) สำหรับอาคารพักอาศัยที่มีพื้นที่รวมน้อยกว่า 150 ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ถึง 4 เมตร และช่วงคานไม่ถึง 5 เมตร ไม่จำเป็นต้องใช้สถาปนิก และ วิศวกรเป็นผู้ออกแบบส่วนเรื่องการควบคุมงาน ต้องจัดให้มีเฉพาะสถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงาน แต่เรื่องดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบ และรายการคำนวณ ให้ยื่นเพียงแผนผังบริเวณแสดงแนวที่ดิน แปลนพื้นชั้นล่าง และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขปเท่านั้น โดยเจ้าของอาคารสามารถเซ็นรับรองเป็นผู้ควบคุมงานได้เอง

(ข) สำหรับอาคารพักอาศัย ที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่ 150 ตารางเมตร หรือมีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้น หรือความสูงชั้นใตชั้นหนึ่งตั้งแต่ 4 เมตร หรือมีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตร ต้องจัดให้มีสถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงาน

 
More...

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.