ReadyPlanet.com
dot dot
bulletศาลฎีกา The supreme court of Thailand
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletสภาวิศวกร
bulletกรมโรงงาน
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้าน
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต


วุฒิวิศวกร งานตรวจพิสูจน์ Forensic Engineer
วุฒิวิศวกร Forensic Civil Engineer
โปรแกรมเขียนแบบไทย


View weera wbk's profile on LinkedIn
dot

วุฒิวิศวกรโยธา Senior Profesional Civil engineer

รับ คำนวณ ออกแบบ, เขียนแบบ, เซ็นแบบ ควบคุมงาน อาคาร โรงงาน

รับรองรายการคำนวณ วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

รวมทั้งงาน ตรวจสอบความั่นคงแข็งแรง 

เราสามารถ ช่วยท่าน ขออนุญาตก่อสร้าง ได้ ในเวลาที่รวดเร็ว

โดย วุฒิวิศวกร โยธา


และเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
โดย วุฒิวิศวกร โยธา https://www.facebook.com/APEC.Engineer

ปรึกษา บริษัทฯ ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com โทร 081 2974848  หรือ  lineID : weerawbk

23/4/14 อยู่บ้านก็ต้องเปิดแอร์ทั้งวันเลย ไม่งั้นอยู่ไม่ได้เลย ทำงานต่อไปนิดหน่อย บางทีก็เบื่อที่เป็นงานเก่า เสียเวลา มาหาไฟล์ โขคดีที่หาเจอ แต่บางงานทิ้งไว้ 3ปี มาหาก็หายากมาก มีงานเล็กๆ ติดต่อเข้ามา จะเอาราคาถูกอย่างเดียวเลย ส่งรูปงานที่มีปัญหามาให้ดู ยังไม่ได้ออกแบบ ยังไม่จ้างก็จะเอาราคาค่าก่อสร้างแล้ว บางทีต้องไปดูหน้างานก่อนถึงจะ บอกไว้ว่าต้องแก้ไขอะไรบ้าง 

 

เพื่อน ที่อยากจะปรึกษา ให้ช่วยเหลืออะไร เกี่ยวกับงาน คำนวณ เซ็นต์แบบ ก่อสร้างติดต่อมาได้นะครับ ยินดีช่วยเหลือครับ

     วุฒิวิศวกร ที่ปรึกษา  081 2974848 ส่ง Email ได้ที่ wbk123@gmail.com


ขออนุญาตก่อสร้างอาคารicon

 เขียนแบบ คำนวณ เซ็นต์แบบ

รับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือตรวจสอบเพื่อได้

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 


  วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554

ระทึกกรุงเทพฯ..6ริกเตอร์ตึกเก่าทลาย

 

งานออกแบบเป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ยกเว้น ที่พักอาศัยส่วนบุคคล พื้นที่รวมกันไม่เกิน 150 ตรารางเาตร หรืออาคารเพื่อการเกษตร พื้นที่ไม่เกิน 400ตรารางเมตร ส่วนงานควบคุมงานนั้น ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น อาคารทุกขนาดต้องใช้สถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม

ส่วนรายละเอียดตามกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรม บัญญัติโดยสรุปว่า อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมหมายถึงจำเป็นต้องมีวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน มีลักษณะดังนี้

1. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือโครงสร้างของ อาคาร ชั้นใดชั้นหนึ่งสูงตั้งแต่ 4 เมตร หรือ มีช่วงคารตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป

2. อาคารสาธารณะทุกชนิด

3. โครงสร้างใต้ดินที่มีความลึกตั้งแต่ 1.50 ม.

สำหรับอาคารที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นอาคารควบคุม ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรออกแบบ และควบคุมงาน ดังนั้น พอที่จะสรุปได้ดังนี้

(ก) สำหรับอาคารพักอาศัยที่มีพื้นที่รวมน้อยกว่า 150 ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ถึง 4 เมตร และช่วงคานไม่ถึง 5 เมตร ไม่จำเป็นต้องใช้สถาปนิก และ วิศวกรเป็นผู้ออกแบบส่วนเรื่องการควบคุมงาน ต้องจัดให้มีเฉพาะสถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงาน แต่เรื่องดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบ และรายการคำนวณ ให้ยื่นเพียงแผนผังบริเวณแสดงแนวที่ดิน แปลนพื้นชั้นล่าง และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขปเท่านั้น โดยเจ้าของอาคารสามารถเซ็นรับรองเป็นผู้ควบคุมงานได้เอง

(ข) สำหรับอาคารพักอาศัย ที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่ 150 ตารางเมตร หรือมีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้น หรือความสูงชั้นใตชั้นหนึ่งตั้งแต่ 4 เมตร หรือมีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตร ต้องจัดให้มีสถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงาน

 
More...

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.