ReadyPlanet.com
dot dot
bulletศาลฎีกา The supreme court of Thailand
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletสภาวิศวกร
bulletกรมโรงงาน
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้าน
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต


วุฒิวิศวกร งานตรวจพิสูจน์ Forensic Engineer
วุฒิวิศวกร Forensic Civil Engineer
โปรแกรมเขียนแบบไทย


dot

วุฒิวิศวกรโยธา Senior Profesional Civil engineer

รับ คำนวณ ออกแบบ, เขียนแบบ, เซ็นแบบ ควบคุมงาน อาคาร โรงงาน

ตรวจรับรองแบบมาตรา 39 ทวิ ตรวจสอบอาคาร (Building Inspector)  ตรวจสอบรับรองรายการคำนวณโครงสร้างอาคาร ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

รับรองความมั่นคงของโรงงาน

ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเพื่อต่อใบอนุญาตโรงงาน 

เราสามารถ ช่วยท่าน ขออนุญาตก่อสร้าง ได้ ในเวลาที่รวดเร็ว

โดย วุฒิวิศวกร โยธา


และตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน โดย วุฒิวิศวกร โยธา https://www.facebook.com/APEC.Engineer

ปรึกษา บริษัท4W ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com โทร 081 2974848  

หรือ  lineID : weerawbkุู

29/10/14 ไปดูงานทดสอบรับน้ำหนักพื้นสำเร็จรูป ใส่น้ำหนักไป 150% ของน้ำหนักบรรทุกจร แล้วพื้น ช่วง 6 เมตร แอ่นแค่ 1 มม.เอง

ช่วงนี้ มีงานสระว่ายน้ำ ทั้ง 2 สระเทพื้นพร้อมกัน เดี๋ยวนี้ เขาเดินท่อร้อยสายไฟ ไปในพื้นสระว่ายน้ำเลย เหรอ งงจริงๆ ทำเหมือนเป็นเหล็กเส้นเลย ตลกดี ระบบสระว่ายน้ำ ถ้าผู้ออกแบบไม่กำหนดวิธีการเดินท่อต่างๆให้ เขา ประมูลแข่งกันมา ก็จะใส่ท่อให้ประหยัดที่สุด สั้นที่สุด ไม่ได้สนใจเรื่องพื้นโครงสร้างจะแตกร้าวรั่วซึมเลย มีบริษัทที่รับสร้างบ้านมาเยอะๆ ถึงจะตามทัน บ.รับติดตั้งสระว่ายน้ำเหล่านี้ เพราะเจอปัญหามาเยอะ 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ชง 7 ข้อแก้ขอใบก่อสร้างอืด

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทนไม่ไหวและรับไม่ได้กับการออกใบอนุญาตก่อสร้างของหน่วยงานราชการที่ล่าช้า ซึ่งแต่ละปีงานก่อสร้างภาคราชการมีมูลค่าสูงถึงประมาณปีละ 600,000 ล้านบาท ยังไม่นับรวมการก่อสร้างภาคเอกชนอีกมากที่ต้องล่าช้า

ดังนั้น 8 องค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ วสท. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นต้น เตรียมเสนอ 7 ข้อแก้ไขปัญการออกใบอนุญาตก่อสร้างต่อนายกรัฐมนตรีเดือนพฤศจิกายนนี้ และยินดีรับข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับ 7 ข้อเสนอมีดังนี้ 1.กำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตถมดิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระบุการใช้เวลา จำนวนวันการอนุมัติให้ชัดเจน ตามประเภทของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาให้แจ้งสาเหตุความล่าช้า สำหรับหน่วยงานอนุญาต ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (กทม.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด

2.กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง แบ่งตามชนิดและประเภทของอาคาร ประเภทของโรงงานและใบอนุญาตถมดิน โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานแก่หน่วยงานของรัฐในส่วนความรับผิดชอบทั่วประเทศ และห้ามไม่ให้มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีก

3.ยกเลิกมาตรา 39 ทวิ ในการให้วุฒิวิศวกรหรือวุฒิสถาปนิกเซ็นรับรองการขอใบอนุญาตก่อสร้างในการออกแบบและคุมงานก่อสร้าง เพื่อจะได้มาซึ่งหน่วยงานราชการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างในโครงการนั้น

4.ให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก ห้ามไม่ให้ข้าราชการ วิศวกรและสถาปนิก ที่ทำงานในเขต กทม. อบจ. อบต.เทศบาล ออกแบบ คุมงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่ที่เขตการปกครองของตนทำงานอยู่ เพื่อปกป้องวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิก

5.เจ้าหน้าที่รัฐของ กทม. อบจ. อบต. เทศบาล ทำหน้าที่ทุกระดับชั้นในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทุกปีแก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแสดงความมีคุณธรรม

6.กรณีหน่วยของรัฐขอใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐ กทม. อบจ. อบต. เทศบาล ให้หน่วยงานของรัฐขอโดยตรง โดยไม่ต้องรอผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างแทน และ

7.ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงและ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ล้าสมัย

 

     วุฒิวิศวกร ที่ปรึกษา  081 2974848 ส่ง Email ได้ที่ wbk123@gmail.com


ขออนุญาตก่อสร้างอาคารicon

รับ เขียนแบบ คำนวณ เซ็นต์แบบ ออกแบบ

รับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือตรวจสอบเพื่อได้

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 


  วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554

ระทึกเชียงราย ..6ริกเตอร์ตึกเก่าทลาย

 

งานออกแบบเป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ยกเว้น ที่พักอาศัยส่วนบุคคล พื้นที่รวมกันไม่เกิน 150 ตรารางเาตร หรืออาคารเพื่อการเกษตร พื้นที่ไม่เกิน 400ตรารางเมตร ส่วนงานควบคุมงานนั้น ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น อาคารทุกขนาดต้องใช้สถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม

ส่วนรายละเอียดตามกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรม บัญญัติโดยสรุปว่า อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมหมายถึงจำเป็นต้องมีวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน มีลักษณะดังนี้

1. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือโครงสร้างของ อาคาร ชั้นใดชั้นหนึ่งสูงตั้งแต่ 4 เมตร หรือ มีช่วงคารตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป

2. อาคารสาธารณะทุกชนิด

3. โครงสร้างใต้ดินที่มีความลึกตั้งแต่ 1.50 ม.

สำหรับอาคารที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นอาคารควบคุม ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรออกแบบ และควบคุมงาน ดังนั้น พอที่จะสรุปได้ดังนี้

(ก) สำหรับอาคารพักอาศัยที่มีพื้นที่รวมน้อยกว่า 150 ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ถึง 4 เมตร และช่วงคานไม่ถึง 5 เมตร ไม่จำเป็นต้องใช้สถาปนิก และ วิศวกรเป็นผู้ออกแบบส่วนเรื่องการควบคุมงาน ต้องจัดให้มีเฉพาะสถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงาน แต่เรื่องดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบ และรายการคำนวณ ให้ยื่นเพียงแผนผังบริเวณแสดงแนวที่ดิน แปลนพื้นชั้นล่าง และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขปเท่านั้น โดยเจ้าของอาคารสามารถเซ็นรับรองเป็นผู้ควบคุมงานได้เอง

(ข) สำหรับอาคารพักอาศัย ที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่ 150 ตารางเมตร หรือมีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้น หรือความสูงชั้นใตชั้นหนึ่งตั้งแต่ 4 เมตร หรือมีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตร ต้องจัดให้มีสถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงาน

 
More...

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.